Naziv Federalne agencije koja dodjeljuje sredstva: Department of State, Ambasada SAD, Sarajevo, Ured za odnose sa javnošću
Naziv mogućnosti finansiranja: AEECA
Vrsta obavijesti: Početna najava
Broj mogućnosti finansiranja006
Domaći federalni katalog:
(CFDA) broj pomoći: 19.900
Rok za prijavu: ponedeljak, 17. juli/srpanj, 2017. godine
Ukupno finansiranje: 100.000 dolara, na osnovu dostupnosti sredstava
Predviđeni datum dodjele grant sredstava: avgust/kolovoz 2017. godine
Predviđeni datum završetka projekta: novembar/studeni-decembar/prosinac 2018. godine
Kvalificirani aplicanti: Sve bh. neprofitne organizacije, obrazovne institucije i nezavisni mediji imaju pravo aplicirati.

Ambasada Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini, djelujući putem Kancelarije za odnose s javnošću (Office of Public Affairs), sa zadovoljstvom objavljuje Obavijest o mogućnosti finansiranja (NOFO) program:
PROGRAM MALIH GRANTOVA ZA RAZMJENU/BORAVAK U PORODICAMA

OPIS PROGRAMA

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, djelujujući putem Kancelarije za odnose s javnošću, sa zadovoljstvom objavljuje Obavijest o mogućnostima finansiranja za dvije vrste programa građanskog obrazovanja koji se bave školskom segregacijom ili drugim problemima koji dijele učenike po etničkim linijama. Ovi projekti bi trebali unaprijediti obrazovanje za demokratiju i ukloniti prepreke integraciji u obrazovanju. Mali grantovi će podržati projekte koji su eksplicitno namijenjeni programima razmjene/boravka u porodicama koji doprinose obrazovanju o demokratiji i ljudskim pravima uz interakciju i razvoj tolerancije između etnički, vjerski i geografski različitih zajednica Bosne i Hercegovine. Pored osnovnih programskih aktivnosti razmjene, obavezni zahtjev je porodični angažman u kojem će sudionici/e ostati u domovima kolega/ica sudionika/ica različitog etničkog ili vjerskog porijekla, te uključiti ih u volonterske projekte u obje zajednice. Prioritet će se dati inovativnim programima koji okupljaju mlade (od 12 do 24 godine) iz zajednica duž etničkih, geografskih i administrativnih linija i koji angažuju velik broj mladih u aktivnosti poboljšanja zajednice u svakom gradu domaćinu. Detaljni budžet bi trebao biti izražen u američkim dolarima, u maksimalnom iznosu od 20.000 dolara.

Izvor: Mreža za izgradnju mira