Objavljuje se poziv za besplatno pohađanje obuke za Java programere u okviru projekta „Podrška razvoju IT sektora u Bosni i Hercegovini“ koji provodi Britanska ambasada u Bosni i Hercegovini u saradnji sa lokalnim partnerima.

Obuku će sačinjavati dvije faze. U okviru prve faze, u trajanju od 6 mjeseci, svi polaznici će imati priliku da steknu osnovna znanja iz oblasti programiranja koja će biti dovoljna za početak karijere i specijalizacije u IT industriji (posebno u oblasti programiranja). Druga faza, u trajanju od 4 mjeseca, će podrazumijevati naprednu obuku za najbolje polaznike prve faze. Odabir kandidata će se vršiti na osnovu testa poznavanja informatičkih vještina.

Cilj obuke je da se polaznici osposobe za rad u programskom jeziku Java te da im se kroz ovaj program omogući pristup perspektivnoj i kvalitetnoj oblasti rada sa visokim potencijalom za dalji razvoj i usavršavanje pojedinaca. Obuke će biti organizovane na teritoriji Istočnog Sarajeva dva puta sedmično.

Tokom obuke polaznici će naučiti:
– osnove Java programskog jezika
– detaljno upoznavanje sintakse Java programskog jezika
– razvoj aplikacija kroz projekat

Cijelu obuku će pratiti praktični rad u programskom okruženju, te se stoga od polaznika očekuje posjedovanje laptopa kako bi bili u stanju da u potpunosti prate obuku i učestvuju u predavanjima. Tokom trajanja obuke vršiće se neprekidno praćenje napretka polaznika.

PRAVO UČEŠĆA:
Pravo učešća na ovoj obuci imaju sva zainteresovana lica, sa posebnim naglaskom na mlade, sa područja
Istočnog Sarajeva.

USLOVI:
– poznavanje rada na računaru
– posjedovanje laptopa

PRIJAVE:
Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata, broj telefona, e-mail, datum rođenja i podatke o prebivalištu. Prijave se vrše na e-mail obuke@ibusiness.ba.
Više informacija možete dobiti slanjem upita na e-mail: obuke@ibusiness.ba ili na broj telefona: 065 452 571 od 10:00 do 15:00 časova svakim radnim danom.

Rok prijave 25.03.2018.

Izvor: Opština Istočna Ilidža