Pozivaju se nevladine organizacije, te one organizacije koje se dijelom odnose na vladin sektor kao i neprofitne edukativne ustanove da apliciraju za bespovratna sredstva u okviru poziva za dostavljanje projektnih prijedloga programa MATRA 2019.

Cilj MATRA-e je da doprinese društvenoj transformaciji, koja vodi održivom odnosu između vlade i građana u oblastima pluralne demokratije, vladavine prava i ljudskih prava, oslanjajući se na holandska iskustva gdje je god to moguće.

Prihvatljive teme u okviru ovog poziva su:

Vladavina zakona, koja uključuje reformu pravosuđa i javne uprave, te borbu protiv organizovanog  kriminala i korupcije

Poštovanje ljudskih prava i prava na slobodu, sa posebnim fokusom na manjine zatim slobodu vjerskog i religijskog izražavanja te zaštitnike ljudskih prava.

Sloboda govora i nezavisni mediji, koje uključuje zaštitu sigurnog radnog okruženja za novinare u okviru tradicionalnih i digitalnih medija,

Ekonomske i društvene reforme, u dijelovima koji se odnose na pristup Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.

Stabilnost i sigurnost, sa naglaskom na put pristupanja NATO-u, migracije, borbu protiv terorizma i suzbijanje nasilnog ekstremizma.

Poziv za apliciranje je otvoren tokom cijele godine od dana objave,s’ tim što će se evaluacija pridržavati pravila “prvenstva” tj. pregledaće se projekti prema redoslijedu kojim su pristizali.

Više o pozivu kao i potrebnu dokumentaciju za apliciranje u okviru ovog poziva možete pogledati i preuzeti OVDJE.

Izvor: Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo