srpskiRepublički pedagoški zavod i Društvo nastavnika srpskog jezika i književnosti Republike Srpske organizuju Treći republički seminar za nastavnike srpskog jezika i književnosti. Na ovaj seminar se pozivaju svi nastavnici srpskog jezika i književnosti u osnovnim i srednjim školama Republike Srpske. Seminar će se održati 16. i 17. aprila 2016. godine u hotelu Bistrica na Jahorini.

Sve informacije o Seminaru mogu se naći na sajtu Društva nastavnika srpskog jezika i književnosti www.dnsjk.org i Republičkog pedagoškog zavoda www.rpz-rs.org

PROGRAM