U kabinetu načelnika opštine Istočno Novo Sarajevo danas je potpisan Ugovor o izgradnji vještačkog jezera u Istočnom Novom Sarajevu. Ugovor o izgradnji potpisali su načelnik opštine Jovan Katić i direktor preduzeća „RADIS“ d.o.o. Istočno Sarajevo Igor Dragutinović.

Ugovorom su predviđeni radovi u dvije faze – voda i kanalizacija, te geotehnička faza. Ukupna vrijednost ugovorenih radova je 206.429,69 KM, a rok za izvođenje radova je 60 dana od dana uvođenja u posao.

Nakon izvođenja pomenutih radova uslijediće radovi na preostalim fazama, a koje se odnose na vanjsko uređenje (niskogradnja), elektro radove, postavljanje mobilijara, te hortikulturu. Ukupna projektantska vrijednost radova je veća od 800.000 KM  (tačnije 813.408 KM što će naknadno biti poznato, nakon što svi tenderi budu okončani).

U sklopu Regulacionog plana Centar 3 predviđena je izgradnja vještačkog jezera i sportsko-rekreativnih površina. Projektovano vještačko jezero nepravilnog je oblika, površine oko 3000m2 sa prosječnom dubinom od 1,7-2,4m i zapremine oko 7800m3, sa zapreminom vode od 6300m3.

Direktor preduzeća Igor Dragutinović, izrazio je nadu da će projekat izgradnje jezera teći planiranom dinamikom, te da će uspjeti završiti radove u predviđenom roku.