U okviru Programa postinvesticione podrške, koji se realizuje kroz Saradničku mrežu institucija na svim nivoima vlasti u BiH, predstavnici opštine Istočno Novo Sarajevo su 31.marta 2017. posjetili nekoliko lokalnih preduzeća. Cilј posjete je postinvesticiona podrška kompanijama u radu i dalјem investiranju, te identifikacija administrativnih, regulacionih ili operativnih prepreka sa kojima se susreću u svom poslovanju.

Tokom posjete firmi „Keso promet“ iz Zvornika, koja je prošle godine započela izgradnju benzinske pumpe u ulici V.R. Putnika u Istočnom Novom Sarajevu, razgovaralo se o trenutnim poslovima, problemima i budućim planovima. Menadžer firme Želјko Vuković je istakao da nakon završetka izgradnje benzinske pumpe koji se očekuje za tridesetak dana, kompanija planira novu investiciju – izgradnju distributivnog centara smrznutih proizvoda iz oblasti pekarske industrije. Po završetku I faze planirano je zapošlјavanje oko 15 osoba, a završetkom druge faze i do 30 osoba.

Predstavnici opštine su posjetili i samostalnog privrednika Ranka Gaca koji se dugi niz godina bavi kamenorezačkim radovima i izgradnjom nadgrobnih spomenika. Tema razgovora bili su tekući poslovni problemi sa kojima se susreću svakodnevno, kao i  položaj zanatlija. Istaknut je problem pronalaženja kvalifikovanih radnika za ovaj posao, te problemi koji se odnose na uvoz osnovnih sirovina za rad.  Samostalni privrednici su važan dio privatnog sektora opštine, opština ima interes maksimalno pomagati razvoj novih privrednika.

Prilikom ove dvije posjete  predstavnici opštine dogovorili su  naredne aktivnosti kao i novi sastanak koji bi trebao da se održi uskoro.

Grupacija Svjetske banke u saradnji sa Britanskom ambasadom u okviru projekata „Pobolјšanje investicione klime i pristupa tržištima – ICAM“ i „Privlačenja investicija i unapređenja poslovnog okruženja na lokalnom nivou u BiH – LIFE“, pruža tehničku pomoć Saradničkoj mreži s cilјem podizanja poslovne konkurentnosti privatnog sektora kroz smanjenje troškova poslovanja i povećanja transparentnosti u radu državnih, entitetskih i opštinskih organa uprave.

Izvor: Opština Istočno Novo Sarajevo