Foto: BalkanXP

“Dita” je sada u stečaju, ali ne stojimo loše. Svi radnici imaju plate, uplaćuju nam se doprinosi, možemo pokriti nabavku sirovina i troškove proizvodnje.

Fabrika deterdženata “Dita” je nekada bila gigant, a danas je u stečaju … ipak radi i plasira svoje proizvode na tržište

Ovdje ima i šanse za mlade – priča Midhat Sakić, inženjer zaštite na radu.

Zamjenik stečajnog upravnika Almir Bajrić dodaje da je radna snaga maksimalno iskorištena, a da nema potrebe ni za velikim menadžmentom.

Prije rata fabrika je zapošljavala 620 radnika, a znalo je biti još 80 sezonaca. Radi se o velikom kompleksu, ukupno oko 84 dunlma zemljišta. U bivšoj Jugoslaviji parirala im je samo “Saponija” iz Osijeka.

foto/arhiva

Nedavno nije uspjelo šesto po redu javno nadmetanje za kupovinu tuzlanske fabrike detrdženata “Dita”.

Sve je okončano za minut, jer se niti jedan kupac nije pojavio.

– Dobro da smo dočekali i ovo da radimo, nego sjediti i nemati ništa. Ja sam uvijek imao neku nadu da će ponovo raditi. Ni sada nisam pesimista kada je u pitanju prodaja fabrike.

Mi održavamo ovaj sistem, radimo i pokrivamo svoje obaveze. Mislim da će se ovo riješiti do kraja godine, jer ne može trajati vječno – kaže Enver Mehmedović, rukovodilac pogona tečnih detrdžanata.

Svi pogoni u fabrici su osposobljeni za rad, samo što se sve odvija u puno manjem kapacitetu. Ipak, standard po kojem je “Dita” prije bila poznata još uvijek je na nivou prijeratnog.

“Ditini” proizvodi sada se putem trgovačkih lanaca distribuiraju širom BiH, a postoje razgovori da se počne sa izvozom u Srbiju te da se produži saradnja na Kosovu.

Imamo oko 50 proizvoda uključujući i industrijski program i možemo ugoditi bilo kojim zahtjevima tržišta za proizvodnju i najspecifičnijih proizvoda kada su u pitanju sredstva za pranje i cišćenje, kako domaćinstva tako i industrije.

Kapacitet preduzeća je ogroman, a trenutno prodaja diktira proizvodnju, koja je različita shodno periodima.

U trgovinskim lancima se moze naći većina “Ditinih” proizvoda, a među zadnjim koji su stigli na police je tečni sapun od jednog i pet litara u objektima trgovačkog lanca Bingo – kaže zamjenik stečajnog upravnika Almir Bajrić.

Čini se da nekadašnji gigant treba još samo jedan korak u pravom smjeru, a to je odgovoran kupac, ali barem za sada oni koji čekaju nisu nesretni.

“Potražite nas na policama, naše detrdžente Arix Tenzo, Idu, naš čuveni 3-de. Mi još nemamo novca da se reklamiramo”, poručila je za kraj Jasminka Delić iz Dite.

Izvor: BalkanXP