Jevrejska opština Sarajevo je Matičnoj biblioteci poklonila Zbirku gotice od oko 200 naslova. Mnogi od ovih naslova pripadaju staroj, rijetkoj knjizi i datiraju iz druge polovine 19. vijeka. Poznato je da je ova zbirka u Jevrejsku opštinu došla iz privatne kolekcije porodice Mihać, čiji je posljednji član bila profesorka Tatjana Mihać, koja je preminula 2012.godine. Knjige iz ove zbirke, koje nisu bile oštećene, su prošle kroz restauratorsku radionicu. Među naslovima su najbrojniji klasici kao što je Bokačov “Dekameron”, Hajneova i Geteova djela. Sa knjigama su došli i mali katalozi u kojima je porodica Mihać vodila preciznu evidenciju svoje lične biblioteke.

Izvor: www.srpskacafe.com

Gotica je poseban oblik latinice koji se razvijao uporedo sa renesansnom “Antikvom” je gotičko ili staro-njemačko pismo. Nastalo je između XIV I XV vijeka “deformacijama” karolinškog oblika latinice.

Iz crkvenih krugova je potekao naziv “Gotica” za novo pismo  sa smislom “varvarsko – strano”. Pošto su Goti 410. godine n.e. razorili Rim, izraz “gotski” bio je od tada sinonim  za sve varvarsko-rušiteljsko i necivilizacijsko. Gotica je međutim nastala kreativnim deformacijama rimske latinice, spontano, sa tendencijom da se ista pojednostavi i uljepša, ali nema nikakve veze sa Gotima.  Javlja se u četiri varijante od kojih je prva “TEKSTURA” – književno pismo kojim je Gutenberg počeo da štampa svoje i crkvene knjige.

Glavna karakteristika Teksture je što slova imaju izraz ornamentike, osnovne crte su izdužene, a razmak između linija mali, pa tekst izgleda kao ornament. ROTUNDA ili “Okrugla gotica”  karakteriše se oblim potezima, jasno prelomljenim, pa je relativno laka za čitanje. ŠVABAHER je gotsko pismo iz kraja XV vijeka, koje se prvo počelo koristiti u štampanju knjiga. Ovo pismo ima širi duktus od Teksture i bliži je Rotundi. FRAKTURA je oblik gotice nastao u XVI vijeku, koje se odlikuje jakim ukrasnim elementima među kojima su obline kod malih slova, kod kojih su gornji završeci  po pravilu račvasti. Fraktura je najzastupljenija gotica.

Od nastanka gotice je proizašlo  desetak najrazličitijih varijanti ovoga pisma, naročito sa razvojem štamparske tehnike. Knjige koje su njemački naseljenici donijeli u naše krajeve ili su stigle na drugi način, uglavnom su štampane pojednostavljenim varijantama gotice Frakture.

 Elta TV1