Pisali smo o studentima koji dolaze iz stranih zemalja, način na koji mogu aplicirati i šta im je sve potrebno za ovu kartu, koja u zadnje vrijeme predstavlja  spas za sve više ljudi koji žele pobjeći od neimaštine pogotovo ljude koji dolaze sa Balkana.

Pored studenata Rot-Weiß-Rot kartu mogu dobiti još:

  • Posebno visokokvalifikovana radna snaga
  • Stručna radna snaga u deficitarnim zanimanjima
  • Ostala ključna radna snaga
  • Samostalna ključna radna snaga
  • Članovi porodice

POSEBNO VISOKOKVALIFIKOVANA RADNA SNAGA
Za posebno visokokvalifikovane doseljenike vrijede sljedeći privlačni uslovi:

  • Nema obveze dokazivanja da imaju ponudu za posao.
  • Ako postignu minimalan broj bodova (najmanje 70 od 100 bodova) dobivaju vizu u trajanju od šest mjeseci i mogu na licu mjesta tražiti posao u Austriji („job-seeker-Visum” – viza u svrhe traženja zaposlenja).
  • Ukoliko pronađu kroz tih 6 mjeseci radno mjesto koje odgovara njihovoj kvalifikaciji, bez dodatne provjere stanja na tržištu rada izdaje im se dozvola „Rot-Weiß-Rot – Karte“.

Sistem bodovanja za posebno visokokvalifikovane [pdf, 91.3kb] osim opštih kriterija kao što su radno iskustvo, poznavanje jezika i dob, temelji se na posebnim kvalifikacijama i sposobnostima koje su vrlo tražene na austrijskom tržištu rada. Viza „Job-seeker-Visum” može se zatražiti pri nadležnom austrijskom veleposlanstvu ili konzulatu.

Ako je ulazak u zemlju moguć i bez vize, zahtjev za izdavanje dozvole „Rot-Weiß-Rot – Karte“ može se podnijeti direktno u Austriji tokom boravka za koji nije potrebna viza.

STRUČNA RADNA SNAGA U DEFICITARNIM ZANIMANJIMA
Određena zanimanja u Austriji su veoma tražena i u tom području vlada manjak kvalifikovane radne snage. Stoga stručnjaci iz cijelog svijeta u tim područjima imaju dobre šanse za posao. Na temelju dozvole „Rot-Weiß-Rot –Karte“ postoji mogućnost jednostavnijeg doseljenja u Austriju i rada u skladu sa kvalifikacijama.

Svake se godine na temelju potreba na tržištu rada sastavlja i objavljuje spisak deficitarnih zanimanja . Stručnjaci iz država koje nisu članice EU-a mogu zatražiti izdavanje dozvole „Rot-Weiß-Rot – Karte“ pod sljedećim uslovima:

Imaju stručnu izobrazbu iz jednog od tih deficitarnih zanimanja.
Imaju ponudu za posao u Austriji za koji dobivaju minimalnu platu koja je propisana zakonom ili kolektivnim ugovorom i eventualno uobičajeni dodatak koji isplaćuje dotična firma.
Imaju potreban minimalan broj bodova (najmanje 50 od 75 bodova) u sistemu bodovanja za stručnjake u deficitarnim zanimanjima.

Dozvola „Rot-Weiß-Rot – Karte“ može se zatražiti ili kod nadležne austrijske ambasade tj. konzulata u inostranstvu ili direktno u Austriji, posebno ako postoji mogućnost ulaska u zemlju bez vize.

OSTALA KLJUČNA RADNA SNAGA
Osobe iz država koje nisu članice EU-a mogu se zaposliti na dinamičnom austrijskom tržištu rada i preko opcije za doseljenje pod nazivom „Ostala ključna radna snaga“. Doseljenje ne temelju dozvole „Rot-Weiß-Rot – Karte“ moguće je za ključnu radnu snagu iz inostranstva pod sljedećim uslovima:

Možete dokazati da imate ponudu za radno mjesto sa potrebnom minimalnom platom. Redovni dodaci, paušalni iznosi (npr. paušalni iznosi za prekovremene sate) i primanja u naturi mogu se uračunati u bruto platu.
Minimalna plata za 2015:

– za osobe mlađe od 30 godina 2 325 eura bruto mjesečno
– za osobe starije od 30 godina 2 790 eura bruto mjesečno

Imate potreban minimalan broj bodova (najmanje 50 od 75 bodova) u sistemu bodovanja za ostalu ključnu radnu snagu.
Zavod za zapošljavanje ustanovio je u okviru provjere tržišta rada da na austrijskom tržištu rada nema adekvatne radne snage za traženi posao.

Dozvola „Rot-Weiß-Rot – Karte“ može se zatražiti ili kod  nadležne austrijske ambasade tj. konzulata u inostranstvu ili direktno u Austriji, posebno ako postoji mogućnost ulaska u Austriju bez vize.

SAMOSTALNA KLJUČNA RADNA SNAGA
Austrijsku ekonomiju obilježava snažno preduzetništvo sa visokom stopom izvoza i inovativnom snagom. Položaj u srcu Evrope čini Austriju središtem između industrijskih zemalja zapadne Evrope i rastućih tržišta srednje i istočne Evrope. Budući preduzetnici iz cijelog svijeta mogu iskoristiti sve prednosti tih dobrih tržišnih uslova i međunarodnog geografskog položaja Austrije.

Preko dozvole „Rot-Weiß-Rot – Karte“ samostalna ključna radna snaga iz država koje nisu članice EU-a ima mogućnost doseljenja i osnivanja preduzeća u Austriji. Pritom doseljenik mora pokazati da planirana samostalna djelatnost u Austriji predstavlja opštu ekonomsku korist.

Ta opša ekonomska korist koja se utvrđuje stručnom procjenom Zavoda za zapošljavanje postoji prije svega u sljedećim slučajevima:

ako je poslovna djelatnost povezana s dugoročnim transferom investicijskog kapitala u Austriju ili
ako se planiranom poslovnom djelatnošću otvaraju nova radna mjesta ili osiguravaju postojeća ili
ako je s nastanjivanjem ključne radne snage povezan transfer znanja ili uvođenje novih tehnologija ili
preduzeće ključne radne snage ima veliku važnost za cijeli kraj.

Dozvola „Rot-Weiß-Rot – Karte“ može se zatražiti ili kod nadležne austrijske ambasade tj. konzulata u inostranstvu ili direktno u Austriji, posebno ako postoji mogućnost ulaska u Austriju bez vize.

ČLANOVI PORODICE
Dozvola „Rot-Weiß-Rot – Karte“ omogućuje međunarodnim stručnjacima i članovima njihovih porodica zajednički život uAustriji .

Članovi porodice ] vlasnika dozvole „Rot-Weiß-Rot – Karte“ tj. „EU Blue Card” mogu zatražiti takozvanu dozvolu „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ koja im takođe omogućuje da se nastane u Austriji:

Doseljenje članova porodice nije ograničeno (nema kvote).
Odmah imaju slobodan pristup tržištu rada.
Međutim, još prije dolaska u Austriju treba dokazati poznavanje njemačkog na razini A1-Common European Framework for Languages http://europass.cedefop.europa.eu/en/about] („Njemački jezik prije doseljenja“)
Za članove porodice posebno visokokvalifikovanih osoba i vlasnika dozvole „Blaue Karte EU“ pravilo „Njemački jezik prije doseljenja“ ne vrijedi. Članovi porodice prethodno ne moraju dokazati obvezno znanje njemačkog jezika.

Dozvola „Rot-Weiß-Rot – Karte“ može se zatražiti ili kod nadležne austrijske ambasade tj. konzulata u inostranstvu ] ili direktno u Austriji, posebno ako postoji mogućnost ulaska u Austriju bez vize.

Preuzeto sa: http://kus.ba/clanak.php?news_id=23726&category_id=1