IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICA U CENTRU OPŠTINE ISTOČNO NOVO SARAJEVO

U toku prošle i početkom ove sedmice, u centru opštine Istočno Novo Sarajevo, započeli su radovi na probijanju novih saobraćajnica u obuhvatu regulacionog plana „Centar 2“. Konkretno, započeli su radovi na nastavku izgradnje ulice Mome Kapora, te radovi na izgradnji dvije nove poprečne saobraćajnice koje će spojiti ulicu Hilandarska sa budućom saobraćajnicom C2, koja treba da spoji Kasindolsku ulicu sa kružnim tokom u ulici Stefana Nemanje.

Pored ove tri ulice, radovi su započeli na odvozu i „probijanju“ ulice S2, koja je buduća treća ulica u centru opštine Istočno Novo Sarajevo, paralelna ulicama Spasovdanska i Hilandarska.

Ukupna vrijednost radova na izgradnji ovih ulica i parking prostora unutar blokova pripadajućih stambenih zgrada iznosi oko 410.000,00 KM.

?

?

Izvor: www.opsinans.net