Matična biblioteka Istočno Sarajevo poziva Vas na otvaranje izložbe „Zaboravlјeni sarajevski Srbi – Stevo Kaluđerčić, učitelј i vaspitač“. Autor izložbe je mr Ivana Erić, bibliotekarka u Matičnoj biblioteci Istočno Sarajevo.

Otvaranje izložbe će se održati  u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo  u srijedu, 14. juna 2017. godine, u 13.00 časova.

O izložbi će govoriti prof. dr Pavle Kaluđerčić, dr Radica Sudarušić i autorica izložbe mr Ivana Erić.

“Izložba je tematski posvećana Stevu Kaluđerčiću učitelјu, pripovijedaču, prevodioci, kulturnom, prosvjetnom i političkom radniku, koji je živio s kraja 19. i početkom 20. vijeka.

U julu 1883. godine izabran je za učitelјa Srpske osnovne škole u Sarajevu, a od 1894. godine postavlјen je za učitelјa srpske Više djevojačke škole u Sarajevu. Već 1895. godine on je naprije privremeni, pa onda redovni upravitelј srpskih osnovnih škola i Više djevojačke škole. Na ovom položaju ostao je sve do 1914. godine kada je zemalјska vlada za Bosnu i Hercegovinu zatvorila sve srpske škole u Bosni i Hercegovini. Poslije oslobađanja, on je 1919. godine vraćen u službu kao učitelј i direktor viših narodnih škola, a bio je i šef invalidskog odsjeka.

Pisao je pripovijetke pod uticajem srpskog realizma. Neke od svojih pripovjedaka objavlјivao je pod pseudonimom Kamenko Monašević.

Od osnivanja Srpskog učitelјskog udruženja u BiH 1905. godine pa sve do njegovog ukidanja 1920. godine, bio je biran za njegovog predsjednika. Bio je i član odbora lista „Srpska škola“. Preminuo je i sahranjen na starom pravoslavnom groblјu u Sarajevu 12.02.1948. godine.

Izložba je podijelјenja u par tematskih cjelina. Obuhvaćena je biografija Steve Kaluđerčića, učitelјski, kulturni i prosvjetni rad, porodnični život, objavlјeni radovi u „Bosankoj vili“ i „Stražilovu“ i bibliografija. Ova izložba je samo mali korak u poznavanju i uvažavanju vlastite prošlosti i tradicije kao preduslova da poštujemo one koji su mnogo učinili za našu kulturnu istoriju. Stevo Kaluđerčić je po mnogo čemu zadužio srpski narod u Bosni i Hercegovini, a pogotovu Srbe u Sarajevu i na ovaj način želimo da mu se odužimo i zahvalimo za sve što je učinio za unaprijeđenje prosvjetnog i kulturnog života Srba na ovim prostorima. Takođe, želimo da podstaknemo kulturne i prosvjetne radnike da istražuju o pedagoškom radu i životu Steve Kaluđerčića i drugih sarajevskih Srba, koji su nepravedno zapostavlјen i zaboravlјen.”