Počinje evidencija djece za predškolsko obrazovanje u godini pred polazak u školu za 2017. godinu. Program će se izvoditi od 01.03. do 31.05.2017. godine, svaki radni dan u trajanju od tri sata.

Izvor: Osnovna škola Petar Petrović Njegoš – Istočna Ilidža