Skupština grada Istočno Sarajevo na posljednjoj sjednici usvojila je Rezoluciju o osudi aktivnosti koje ugrožavaju postojanje i opstanak Grada.
U rezoluciji, koju je predložio predsjednik Skupštine grada Miroslav Lučić, navedeno je da Skupština odbacuje svaki pokušaj i inicijative o teritorijalnoj reorganizaciji grada koje podrazumijevaju mijenjanje granica postojećih opština, ukidanje postojećih opština u sastavu grada ili bilo koju drugu prekompoziciju grada.

Lučić je rekao da rezolucijom Skupština grada  želi da spriječi priče o prekompoziciji Istočnog Sarajeva, pogotovo na teritorijalnom principu.

„Želimo da budućnost Istočnog Sarajeva i Zakona o gradu Istočno Sarajevo rješavamo kroz institucije“, poručio je Lučić.

Predsjednik Lučić je najavio da će zajedno sa gradonačelnik Nenad Vuković obaviti razgovor sa svima onima koji su zainteresovani da učestvuju u kreiranju novog zakona o gradu, obzirom da je postojeći star i treba biti prilagođen novoj situaciji.

Potrebno je, kako je rekao, da se u Zakonu tačno definiše šta su nadležnosti Grada, a šta opština.

Skupština grada usvojila je i zaklјučak kojim se zadužuje gradonačelnik da odmah razgovara sa predstavnicima Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu u vezi sa inicijativom opštine Milići kojom se namjerava formirati odjelјenje Elektrotehničkog fakulteta u toj opštini.

Predsjednik Skupštine grada naglasio je da su ovaj zaklјučak podržali svi odbornici, s cilјem da se zabrani ili obustavi premještanje bilo kog fakulteta ili studijskog programa sa područja grada, te da se omogući vraćanje pojedinih studijskih programa iz Srebrenice i Vlasenice na područje grada.

Odbornici Skupštine grada Istočno Sarajevo usvojili su zaklјučak da se kod nadležnog tužilaštva podignu krivične prijave protiv svih odgovornih lica koja se nalaze na spisku dužnika Poreske uprave, područna jedinica Istočno Sarajevo, zaklјučno sa 1. 10. 2017. godine, za koje ima elemenata kršenja važećih zakonskih rješenja u Republici Srpskoj, a na osnovu kojih su oštećeni budžeti Republike Srpske, Grada Istočno Sarajevo i opština udruženih u Grad Istočno Sarajevo.

Skupština grada Istočno Sarajevo usvojila je i Odluku o osnivanju Javnog preduzeća Radio Istočno Sarajevo.

Za vršioca dužnosti direktora imenovana je Snježana Mačar, diplomirani novinar .

Skupština je usvojila Statut JP Radio Istočno Sarajevo i imenovala Nadzorni odbor, čiji su članovi Svjetlana Pandurević, Milijana Bijelјanin i Velemir Elez.

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković zadovolјan je osnivanjem Javnog preduzeća Radio Istočno Sarajevo.
Vuković ističe da su na ovaj način spasene frekvencije Radio-televizije Istočno Sarajevo, koja je u stečaju.
Grad je za dugovanja TVIS-a prema Regulatornoj agenciji za komunikacije izdvojio oko 17.000 KM.

„Nerealno je bilo očekivati da je neko mogao spasiti TVIS koji je u stečaju. To preduzeće sada je u nadležnosti suda, tako da je, ukoliko želimo da imamo lokalni medij, jedino rješenje bilo da se osnuje novo preduzeće“, rekao je Vuković.

Vuković je pojasnio da će Radio Istočno Sarajevo biti smješten u Administrativnom centru, da bi se smanjili troškove zakupnine i režija.

„Razmišlјamo i o tome da novi radio bude racionalan i u smislu radnika. Gradska uprava neće odlučivati o tome ko će biti zaposlen, ali ćemo svakako sugerisati menadžmentu preduzeća, što je naš cilј- da se sa što manjim brojem radnika pružaju dobre usluge“, rekao Vuković.

Vuković je istakao da će u budžetu grada za narednu godinu biti planirana sredstva za Radio Istočno Sarajevo, te da to neće biti veliki teret gradu.

„Radio Istočno Sarajevo neće biti nikakav teg oko vrata za grad, u budžetu će biti izdvojena sredstva koja su dovolјna za funkcionisanje racionalnog preduzeća“, pojasnio je Vuković.

Vuković je rekao da su svi odbornici, još na prošloj sjednici, iskazali zainteresovanost za postojanje lokalnog medija.

„Smatramo da bi i opštine trebalo da izdvoje u svom budžetu određena sredstva kojim će pomoći funkcionisanje lokalnog medija. Biće to prilika da svi pokažu da li su u tom smislu zaista imali dobre namjere“, rekao je Vuković.

Gradonačelnik je rekao da će, u dogovoru sa stečajnim upravnikom TVIS-a, nakon što sve procedure oko procjene vrijednosti opreme budu završene, Gradska uprava najvjerovatnije otkupiti nekadašnju opremu preduzeća u stečaju.

„Vrlo brzo uputićemo zahtjev Regulatornoj agenciji za komunikacije da se frekvencije Radio-televizije Istočno Sarajevo dodijele novoosnovanom preduzeću. Veoma je važno da se svi interesujemo kako možemo da sačuvamo postojeće frekvencije, a ne da nas interesuje kako NE MOŽEMO da ih održimo. Ukoliko mi ne sačuvamo frekvencije, RAK će raspisati licitaciju i frekvencije može da dobije neko ko nije iz Istočnog Sarajeva. Mislim da to nikome u ovom gradu nije u interesu“, zaklјučio je Vuković.

Na sjednici je takođe, dosadašnji potpredsjednik Skupštine grada Vinko Radovanović razriješen zbog prelaska na novu dužnost, a za novog potpredsjednika imenovan je Miroslav Divčić.

Izvor i foto: Grad Istočno Sarajevo