OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Opština Trnovo u 2016. godini planira primiti određeni broj volontera sa visokom stručnom spremom, bez radnog iskustva, radi osposobljavanja za samostalni rad i polaganje stručnog ispita.

Volonterski rad trajaće godinu dana bez zasnivanja radnog odnosa.

Svi zainteresovani koji žele mogu svoju prijavu dostaviti na šalter pisarnice radi evidencije, nakon čega će biti pozvani na sastanak kako bi se upoznali sa uslovima i načinom volontiranja, navodi se u saopštenju.