posaoOblast: Zanatske usluge
Rad na: Neodređeno vrijeme
Regija: Istočno Sarajevo
Otvoreno do: 15.06.2016.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA

VARIOC – BRAVAR

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pravo prijave na oglas imaju kandidati koji osim uslova propisanih Zakonom, ispunjavaju i sljedeće uslove:

– SSS
– Radno iskustvo poželjno ali ne i nužno potrebno

Nudimo:

– Rad u malom dinamičnom timu
– Mogućnost kontinuiranog usavršavanja
– Smještaj – noćenje u zgradi za smještaj radnika

Uz prijave kandidati su dužni dostaviti i :

– Biografiju (CV)
– Dokaz o stručnoj spremi

Prijave  možete dostaviti do 15.6.2016. godine na e-mail:bijele.vode.kamenolom@gmail.com ili lično  i putem pošte na adresu poslodavca.

Bijele Vode Kamenolom d.o.o. Kijevo
Kijevo bb,
71220 Trnovo, RS BIH
Tel.: +387 57 483 000
Mob.: +387 66 905 848