Prezentacija projekta „Uspješni modeli rada sa osobama sa poteškoćama u razvoju“ članovima Udruženja „Vratite nam osmijeh“ Istočno Novo Sarajevo, održana je 28.02.2017. godine u Kulturnom centru I. Novo Sarajevo. U okviru prezentacije izvedena je pozorišna predstava „Lutke teatar i mi“ i izložba radova i prezentacija kreativne radionice „Boje raspoloženja“.
Već osamnaest godina Udruženje „Vratite nam osmijeh“, Istočno Sarajevo uspješno radi i studiozno prilazi realizaciji svih projekata sa omladinom i djecom sa poteškoćama u razvoju. Zahvalјujući projektima međunarodnih donatora i kontinuiranom finansiranju opštine I. Novo Sarajevo, omogućene su određene aktivnosti članova ovog udruženja. Udruženje postiže zavidne rezultate na radionicma u cilјu okupacionih radnih aktivnosti, kreativnog ispolјavanja i osmišlјenog korišćenja vremena.
Kao rezultat šestomjesečnih aktivnosti članova Udruženja i članova dramske sekcije JU Srednjoškolski centar Istočna Ilidža, kroz tragalački proces, kroz koji ih je vodio reditelј Vitomir Mitrić, nastala je pozorišna predstava „Lutke teatar i mi“, izjavila je Zdenka Marić, predsjednica ovog Udruženja.
Nakon realizovanih kreativnih radionica: krojačka, radionica izrade nakita, radionica dekupaž tehnike, izrada scenografije za pozorišnu predstavu, realizovana je i kreativna radionica pod nazivom „Boje raspoloženja“, korišćenjem tehnike enkaustika. Uz prodajnu izložbu, radova nastalih na ovoj radionici, koju je sa članovima Udruženja realizovala Ankica Avramović Mitrić, biće održana i prezentacija radionice. O drevnoj tehnici „Enkaustika“, baziranoj na upotrebi voštanih boja i pegle o iskustvu u radu sa djecom sa poteškoćama u razvoju rekla nam je Ankica Avramović Mitrić, voditelјka kreativnih radionica.
„Ovu tehniku radimo već nekoliko godina i savladane su hronološke radnje u nastanku slike. Članovi Udruženja doživlјavaju je kao tehniku u kojoj mogu da ispolјe svoju kreativnost, unutrašnji osjećaj i raspoloženje. Slike koje nastanu odišu slobodom pokreta i naslućivanja umjetničke fantazije. U oslikanim prizorima uživaju i stvaralac i gledalac. Prezentacija radionice je pružila priliku posjetiocima i mogućnost da i sami probaju ovu tehniku, da se prepuste zanimllјivom prelijevanju voštanih boja i uživaju“.
„Lutke teatar i mi“ je simboličan naziv predstave, koja je nastala kroz tragalački proces u radu sa članovima Udruženja i članovima Dramske sekcije Srednjoškolskog centra Istočna Ilidža.
Polazna tačka istraživanja je svijet akcije i elementi fantazije, da bi se kroz svijet unutrašnjih utisaka spoznalo kako osjećamo i doživlјavamo svijet oko sebe, a kako ga i kojim očima drugi vide. Svi mi se nalazimo u svom svijetu iz koga je ponekad teško istupiti, jer se točak vremena neumorno okreće na svaki naš pokušaj. Ali, zato lutke mogu ono što mi ne možemo. I zato težimo da se igramo sa njima, doživalјavajući, pritom, sve ono što lutkarska čarolija i pozorište pruža. U ovoj predstavi nismo težili magiji u igri, već zadovolјenju unutrašnje potreba aktera, da se na sceni, kroz igru sa lutkama i songove, opuste, dožive čarobni osjećaj glume i igranja na sceni. Nastanak predstave je uvijek vid igre sa elementima grube stvarnosti, dok i gledanje predstave treba biti igra koja skida masku, razotkriva istinu, stvarnost, licemjernost, pokvarenost i dovodi do iscjelјenja. Nadam se da smo kroz predstavu „Lutke teatar i mi“ uspjeli da izjednačimo pozorište sa stvarnošću u kojoj je čovjek samo odblјesak, a život u bezgraničnom univerzumu u kom bismo želјeli da pronađemo sami sebe rekao je Vitomir Mitrić, reditelј koji je kroz proces stvaranje i realizaciju vodio ovu grupu mladih lјudi.

Projekte su pomogli: Ministarstvo civilnih poslova BiH i Opština I.N.Sarajevo.