rasprava06122015

У згради Општине Источна Илиџа 26.11. 2015. године, у присуству великог броја грађана одржана јавна расправа о буџету за предстојећу 2016. годину.

Циљ расправе био је упознавање грађана са структуром буџета, приходима и расходима Општине као и утврђивање приоритета за следећу годину.

rasprava06122015

На 23. редовној сједници Скупштине Општине Источна Илиџа одржаној 20.11. 2015. године усвојен је Нацрт буџета Општине Источна Илиџа за 2016. годину и упућен у јавну расправу. Планирани буџет Општине Источна Илиџа за 2016. годину износи 4.923,496КМ.

О Нацрту буџета Општине и начину његовог формирања говорили су Зоран Аврам, начелник Одјељења за финансије и Жељко Тепавчевић, начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности.

Грађани који су учествовали у расправи највише су се интересовали за рјешавање комуналних проблема асфалтирање улица, изградња канализационе мреже, изградња уличне расвјете као и друга питања важна за становнике појединих насеља. Осим учешћа у расправи грађани су имали прилику и да се путем анкетних листића изјасне о приоритетима када је ријеч о буџету за 2016. годину.

У 2016. години, осим измирења текућих обавеза, обавеза према буџетским корисницима планирана су средства за капиталне пројекте на подручју Општине, пружање помоћи за развој предузетништва, малим и средњим предузећа и подршка пољопривредницима.