VLRSVlada Republike Srpske utvrdila je danas, na 75. sjednici u Banjaluci, Prijedlog zakona o javnim tužilaštvima Republike Srpske.

Ovim zakonom uređuje se organizacija, nadležnost i ovlašćenje javnih tužilaštava u Republici Srpskoj, uslovi i mandat za vršenje tužilačke funkcije, pitanje uređivanja tužilačke uprave, kao i sredstva za rad tužilaštava u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu poljoprivrednog bilja.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu poljoprivrednog bilja nalazi se u Programu rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2016. godinu, a razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi njegovog inoviranja i potpunijeg i preciznijeg propisivanja pojedinih odredaba za koje se u dosadašnjoj primjeni ovog zakona utvrdilo da nisu dovoljno precizno uređene.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o stanju u oblasti Prerađivačke industrije za 2015. godinu, sa prijedlogom mjera.

U periodu januar-decembar 2015. godine fizički obim ukupne industrijske proizvodnje rastao je po stopi od 2,7% u odnosu na isti period 2014. godine (proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina rast 6,0%, proizvodnja kože i proizvoda od kože rast 3,2%, proizvodnja baznih metala rast 5,0%, proizvodnja namještaja rast 2,9% i proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa rast 12,3%).

Broj zaposlenih, bez preduzetnika (podaci iz septembra 2015. godine) u prerađivačkoj industriji u 2015. godini iznosio je 34.520 (metalna industrija 11.156, drvna industrija 9.161, tekstil, koža i obuća 11.067, proizvodnja papira 667, proizvodnja hemikalija 656, štampanje i umnožavanje snimljenih zapisa 526, proizvodnja proizvoda od gume i plastike 1.330 i ostala prerađivačka industrija 306 radnika) i veći je za 2,6%, ili za 969 zaposlenih u odnosu na 2014. godinu.

Iz posmatranih oblasti Prerađivačke industrije, APIF završne račune je na dan 31.12.2015. godine, predalo ukupno 1.240 privrednih društava. Ukupan prihod ostvaren u 2015. godini iznosio je 2,07 milijardi KM, i u odnosu 2014. godinu veći je za 5,46%, dok je neto dobit u Prerađivačkoj industriji u 2015. godini iznosila 153,95 miliona KM i veća je za 10,82% u odnosu na 2014. godinu.

Privredna društva iz oblasti Prerađivačka industrija u 2015. godini ostvarila izvoz u vrijednosti od 2,21 milijardu KM, što je manje za 4,1% u odnosu na 2014. godinu, dok je u isto vrijeme uvoz Prerađivačke industrije manji za 7,3%.

Pokrivenost uvoza izvozom Prerađivačke industrije u 2015. godini iznosila je 66,3% i veća je za 2,3 procentna poena u odnosu na 2014. godinu.

Vlada Republike Srpske usvojila Izvještaj o realizaciji Akcionog plana Republike Srpske za sprovođenje reformske agende.

Vlada Republike Srpske zadužuje Ministarstvo finansija da, u saradnji sa predstavnicima Savjeta ministara BiH i Vlade Federacije BiH, Izvještaj Republike Srpske objedini u jedinstven Izvještaj o realizaciji Reformske agende BiH, te isti dostave delegaciji Evropske unije u BiH, u skladu sa definisanim rokovima.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciu o realizaciji projekta „Razvoj sistema za uzgoj goveda u Republici Srpskoj”.

Vlada Republike Srpske zaključuje da je neophodno nastaviti na provođenju aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje uzgoja goveda u sistemu krava tele na području Republike Srpske.

Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da preduzme sve neophodne mjere, kako bi se pravovremeno završila izgradnja objekta za smještaj krava i teladi na lokaciji Pavlovac, opština Kalinovik, te izvršila nabavka priplodnih bikova u svrhu normalne reprodukcije stada u tri formirana reprocentra.

Na osnovu Odluke Vlade Republike Srpske iz 2013.godine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je započelo aktivnosti na sprovođenju projekta „Razvoj sistema za uzgoj goveda u Bosni i Hercegovini”. Osnovni Cilj projekta je unapređenje uslova za uzgoj goveda u sistemu krava tele, koje su prevashodno namjenjene proizvodnji mesa na pašnjacima, pri čemu se cijelokupna količina mlijeka koristi za ishranu teladi. U tom kontekstu predviđena je izgradnja reprocentra za uzgoj tovnih pasmina goveda (Gvozno, Kalinovik) kojem će osnovni reproduktivni materijal od cca 60 grla donirati Češka razvojna agencija, obuka zaposlenih u Ministarstvu i obuka stočara, formiranje Zadruge i donošenje Programa za uzgoj tovnih pasmina goveda u Republici Srpskoj.

Aktivnosti u okviru projekta „Razvoj uzgoja goveda u sistemu krava-tele” imaju za cilj unapređenje proizvodnje goveđeg mesa na planinskim pašnjacima, prateći razvoj selekcijskih aktivnosti i modernog pristupa u organizaciji uzgojno-selekcijskog rada, prilagođavanje domaće legislative pravnom okviru i legislativi EU, razvoj administrativnih kapaciteta Ministarstva, otvaranje reprocentra za tovne pasmine goveda (Kalinovik, Gvozno), jačanje udruženja uzgajivača tovnih pasmina i naučno-stručnih kapaciteta. Sistem selekcije koji će biti uveden ovim projektom je u skladu sa ​INTERBEEF pravilima, koje u suštini provodi tek nekolicina razvijenih zemalja u svijetu.

S obzirom da je Federacija BiH u septembru 2015. godine odustala od projekta zbog nemogućnosti sufinansiranja i plaćanja PDV-a za 60 steonih junica i dodatnu opremu, skoro sve što je bilo namijenjeno uzgajivačima u FBiH predato je uzgajivačima u Republici Srpskoj, čim je ukupna kontribucija Češke Razvojne Agencije za Republiku Srpsku dostigla 1.500.000,00 KM. Dana 24.03.2016. godine novim memorandumom između Ministarstva i Češke Razvojne Agencije regulisana je dodatna pomoć u junicama, opremi i obukama za zadruge PZ Luke, Laktaši i PZ Ratkovo, Ribnik.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o povratu uplata za regresirano mineralno đubrivo iz 2012. godine.

Zadužuju se Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Agencija za agrarna plaćanja i JP „Robne rezerve Republike Srpske” a.d. Banja Luka, da korisnicima regresiranog mineralnog đubriva u 2012. godini, koji su izvršili uplatu prije otpisa obaveza, a registrovani su u novom registru poljoprivrednih gazdinstava izvrše povrat sredstava, prema modelu koji je sastavni dio ove informacije.

Predložen je model povrata uplata u vidu uvećane kvote za regresirano dizel gorivo. Za ovaj vid povrata uplata neophodno je da su korisnici registrovani u novom Registru poljoprivrednih gazdinstava.

Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da korisnike regresiranog mineralnog đubriva u 2012. godini, koji su izvršili uplatu prije otpisa obaveza, a nisu registrovani u novom registru poljoprivrednih gazdinstava, obavijesti o načinu povrata uplata i pozove ih da izvrše upis u novi registar.​

Izvor:BL PORTAL