Deseta redovna sjednica Skupštine opštine Istočno Novo Sarajevo održana je juče, 01. novembra 2017. godine i na njoj je razmatrano 15 tačaka dnevnog reda.

Na desetom skupštinskom zasjedanju odbornici su usvojili Nacrt Poslovnika o radu Skupštine opštine Istočno Novo Sarajevo, o kojem će se sprovesti javna rasprava u trajanju od 30 dana, putem oglasne table opštine i veb-sajta opštine Istočno Novo Sarajevo.

Odbornici su jednoglasno usvojili i Nacrt rebalansa budžeta Opštine za 2017. godinu, te se isti upućuje na javnu raspravu, koja će se održati u JUK „Kulturni centar“. Obavještenje o datumu održavanja javne rasprave, biće objavlјeno na veb-sajtu Opštine.

Vezano za Nacrt rebalansa budžeta, načelnik Opštine Ljubiša Ćosić, istakao je da je opština Istočno Novo Sarajevo dinamična sredina koja se neprestano razvija, pa samim tim mijenjaju se i budžetske potrebe. Naglasio je da je prekompozicija određenih stavki budžeta daleko bitnija od malog smanjenja istog.

Usvojen je i prijedlog Odluke o pristupanju izradi Strategije  razvoja opštine Istočno Novo Sarajevo za period 2018-2023. godina. U cilјu što efikasnije izrade ove Strategije, načelnik  Opštine će formirati koordinacioni tim, koji će uklјučivati predstavnike javnog, privatnog i nevladinog sektora.

Odbornici Skupštine opštine Istočno Novo Sarajevo usvojili su i prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Jelav“, čiji je obuhvat površine cca 6.9 ha, koji će biti stavlјen na javni uvid u trajanju od 30 dana.

Data je saglasnost na Odluku o usvajanju cjenovnika usluga i cjenovnik usluga individualne komunalne potrošnje i povremenih usluga KP „Rad“, koje je usvojio i predložio Skupštini opštine Privremeni nadzorni odbor ovog preduzeća.

Na desetoj sjednici usvojen je i prijedlog Odluke o organizovanju manifestacije „Zima u Istočnom Novom Sarajevu“. Ovom odlukom uređuje se organizovanje pomenute manifestacije, koja ima za cilј promovisanje turističkih, ugostitelјskih, kulturnih i zabavnih potencijala naše Opštine. Finansijska sredstva za održavanje ove manifestacije obezbijediće se dijelom iz budžeta Opštine, a dijelom sponzorstvom privrednih subjekata i institucija Republike Srpske.

Usvojen je i Program podsticaja razvoju privrede u opštini Istočno Novo Sarajevo za 2017. godinu, kojim su utvrđene mjere za unaprijeđenje sektora malih i srednjih preduzeća. Opšti cilј ovog Programa jeste unaprijeđenje privrednog ambijenta na teritoriji opštine Istočno Novo Sarajevo, kroz podsticaje za otvaranje novih društava sa ograničenom odgovornošću i novih preduzetničkih radnji koje osnivaju mladi.

Prihvaćena je Informacija o stanju javnog gradskog prevoza u kojoj se navodi da je grad Istočno Sarajevo, svojom Odlukom smanjio sredstava za sufinansiranje javnog prevoza za 15% što prouzrokuje probleme u odvijanju saobraćaja iz razloga što subvencija Grada sada nije dovolјna, s obzirom na pređene kilometre i smanjen broj putnika na linijama: Petrovići, Milјevići i Tilava.

Takođe, odbornici su prihvatili i Informaciju o uspostavlјanju saradnje između opštine Istočno Novo Sarajevo i opštine Blace u Republici Srbiji. Delegacija opštine Istočno Novo Sarajevo, koju je predvodio načelnik Ljubiša Ćosić, u avgustu mjesecu tekuće godine, posjetila je opštinu Blace. Imajući u vidu da postoji veliki potencijal za saradnju između ove dvije lokalne zajednice, ovom prilikom potpisan je Sporazum o razumjevanju. U cilјu nastavka i produblјivanja saradnje, a na poziv načelnika Ćosića, predstavnici opštine Blace boraviće u uzvratnoj posjeti opštini Istočno Novo Sarajevo.

Odbornici su usvojili i Odluku o načinu i uslovima kupovine građevinskog zemlјišta, koje je neophodne da bi se realizovao projekat izgradnje kružnog toka u ulici Vojvode Radomira Putnika, čijom izgradnjom će se riješiti aktuelni problem saobraćaja na ovom lokalitetu.

Izvor: Opština Istočno Novo Sarajevo