Obavješavaju se stanovnici opštine Istočna Ilidža i Grada Istočno Sarajevo čija se imovina nalazi u Federaciji BiH da je počela sa radom kancelarija RUGIP-a (Republička uprava za geodetskei imovinsko-pravne poslove) u kojoj se pruža stručna pomoć o zaštiti imovinskih prava vlasnika nekretnina koja se nalaze u  Federaciji BiH. Kancelarija se nalazi u Istočnom Novom Sarajevu na adresi Nikole Tesle 60,  sve informacije možete dobiti i na broj telefona 057/340-157.