Centar javne bezbjednosti Istočno Sarajevo podsjeća građane da je 12.04.2016. godine, stupio na snagu Zakon o oružju i municiji koji, između ostalog, podrazumjeva obavezu zamjene oružnih listova kojima je istekao rok važenja. Naime, Zakon propisuje da vlasnici oružja za ličnu bezbjednost koji na dan stupanja na snagu ovog zakona drže oružje na osnovu oružnog lista kome je istekao rok važenja, obavezni su da do 31.12.2016. godine, podnesu zahtjev za izdavanje oružnog lista uz ispunjenost opštih i posebnih uslova propisanih zakonom. Jedna od novina je i ta što se oružni list za oružje za ličnu bezbjednost izdaje sa rokom važenja od deset godina, izuzev za lica starija od 65 godina života kojima se oružni list izdaje sa trajnim važenjem.

Za građane koji ne izvrše zamjenu iasteklog oružnog lista do navedenog datuma, propisana je novčana kazna u iznosu od 1.200,00 do 1.500,00 KM kao i zaštitna mjera oduzimanja oružja, municije, bitnih dijelova oružja i isprave o oružju.

Uzimajući u obzir navedene odredbe Zakona kao i činjenicu da je na području CJB Istočno Sarajevo do sada zamijenjeno ispod 10% oružnih listova kojima je istakao rok važenja, apelujemo na građane da ispune svoju zakonsku obavezu i na vrijeme podnesu zahtjev.

Izvor: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske