Međugorje je grad koji se nalazi u Hercegovini, na 25 kilometara udaljenosti od Mostara, blizu granice sa Hrvatskom. Međugorje sa selima Bijakovići, Vionica, Miletina i Šurmanci, formira rimokatoličku župu u kojoj danas živi oko 5.000 stanovnika. Poznat kao grad vizija Djevice Marije, Međugorje predstavlja jedno od najvažnijih marijanskih svetišta na svijetu.

Na području Međugorja pronađeni su ostaci kasnoantičke bazilike, a Međugorje kao grad prvi put se pominje 1599. godine u istorijskim dokumentima. Međugorje je dijelilo sudbinu bosansko-hercegovačkih gradova i završilo pod viševjekovnom vlašću nekadašnje Otomanske imperije. Godine 1878. Bosnu i Hercegovinu okupira Austro-Ugarska monarhija, a 1882. godine izgrađena je željeznička pruga između Mostara i Jadranske obale Dalmacije, sa stanicom u zaseoku Šurmanci, kroz koju je selo dobilo pristup željezničkoj mreži. Sadašnja župa osnovana je 1892. godine i posvećena je Sv.Jakovu, zaštitniku hodočasnika. Kao i ostatak Hercegovine, i ovaj je kraj tokom istorije  bio obilježen stalnim migracijama građana, naročito u vrijeme prve i druge Jugoslavije. 1981. godine, Međugorje postaje poznato kao grad navodnih ukazanja i poruka Djevice Marije. Vijest o ukazanju Djevice Marije odjeknula je svijetom, a od 1981. pa do danas, Međugorje je posjetilo 30 miliona hodočasnika.

Međugorje predstavlja jedno od najpoznatijih svetih mjesta na svijetu. Sve je počelo 1981. godine, kada se grupi djece u selu, na okolnom brdu, navodno prikazala Djevica Marija. Po svjedočenju djece, Djevica Marija tokom njihovog prvog susreta nije progovarala, ali se ubrzo nakon toga ponovo prikazala i predstavila kao “Kraljica mira”, a sve naredne poruke narodu bile su posvećene miru u svijetu, vjeri, postu i molitvi. Svake godine hijade i hiljade vjernika dolazi u Međugorje u nadi svetog prikazanja, a mnoge poruke Djevice Marije sačuvane su i prevedene na najpoznatije jezike svijeta.

U Međugorju se svake godine od  31.07. do 06.08, održava jedan od najvećih i najpoznatijih festivala u gradu, Festival Mladih. Preko 50.000 mladih ljudi i preko 500 sveštenika iz svih krajeva svijeta, dolaze u Međugorje da zajedno kroz molitvu, svjedočenja, muziku, klanjanje i ples, pronađu duhovni mir. Festival je osnovao pokojni otac Slavko Barbarić, sveštenik, vizionar i neumorni zagovornik svjetskog mira.

GDJE ODSJESTI U MEĐUGORJU www.hotelin.ba www.martin.ba