BEČ, Austrija, 18. maj 2021. –Djeca su u riziku od komercijalne seksualne eksploatacije na Zapadnom Balkanu, zaključak je novog izvještaja Globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala. To podrazumeva i eksploataciju uz pomoć novih informacionih tehnologija, uključujući stvaranje i distribuciju materijala za seksualno zlostavljanje dece na internetu. Izvještaj pokazuje da su ograničeni svijest i kapaciteti društva i institucija na Zapadnom Balkanu tako da odgovarajuće odgovore na komercijalnu seksualnu eksploataciju djece.

„Iskorišteni pred našim očima: Procjena komercijalnog seksualnog iskorištavanja dece i odgovora za zaštitu djece na Zapadnom Balkanu” prvi je izvještaj ove vrste koji se fokusira na pomenuti problem u regionu. Izvještaj pruža detaljne informacije o aktivnostima i odgovornostima različitih aktera koji rade na identifikaciji, prevenciji i suzbijanju eksploatacije djece na Zapadnom Balkanu.

Izvještaj je zasnovan na analizama civilnog društva i stručnjaka za borbu protiv trgovine ljudima, zaštite djece i informacionih tehnologija. Iako izvještaj rasvjetljava ovaj skriveni problem, istovremeno ističe da „nedostatak ažurnih i razvrstanih podataka, kao i tendenciju da se slučajevi seksualne eksploatacije ne prijavljuju, vjerovatno čini podatke i brojeve iznijete u izvještaju značajno manjim od prave vrijednosti”, kaže Livia Wagner, jedna od autorki izvještaja.

Čak i prije pandemije od Covid-19 došlo je do povećanja broja slučajeva eksploatacije u regionu putem društvenih mreža ili aplikacija za komuniciranje. „Eksploatacija putem novih informacionih tehnologija često slijedi sličan ciklus kao i u običnom životu, počevši od uspostavljanja odnosa povjerenja preko sekstiranja do iznuđivanja i/ili seksualnog zlostavljanja uživo i dijeljenja materijala gdje su djeca seksualno zlostavljana”, objašnjava Thi Hoang, jedna od autorki izveštaja.

U izvještaju se zaključuje da sadašnje slabosti sistema zaštite djece, ograničeni institucionalni kapacitet, nedostatak specijalizacije, angažovanja civilnog društva i niska svijest o problemu u privatnom sektoru čini Zapadni Balkan ranjivim na komercijalnu seksualnu eksploataciju djece.

„Iako su nacionalni pravni okviri generalno u skladu sa međunarodnim standardima, ne postoji efikasan pristup zainteresovanih strana da se fenomen riješi na holistički način”, podvlači Kristina Amerhauser, jedna od autorki izveštaja. „Na raspolaganju nema dovoljno resursa za suzbijanje i smanjenje ranjivosti djece na seksualno iskorištavanje na adekvatan način u cijelom regionu”, autorka ističe dalje.

„Očigledna je potreba za većim razumijevanjem ljudi i boljim institucionalnim kapacitetima u regionu za suočavanje sa problemom eksploatacije djece”, naglašava Rugerro Scaturro, jedan od autora izvještaja. „To podrazumijeva konkretne nacionalne akcije, ali i zajednički regionalni pristup zasnovan na razmjeni dobrih praksi i informacija. Organima za sprovođenje zakona su potrebne vještine i alati kako bi omeli ovu digitalnu opasnost”, zaključuje autor.

Izvještaj pruža iscrpne preporuke podijeljene po zemljama i grupama zainteresovanih strana. Takođe je i dostupan praktični vodič za pravnike koji pruža uvid u nacionalne i međunarodne pravne okvire koji regulišu komercijalnu seksualnu eksploataciju, ali i obrazlaže trenutne pravne praznine koje zahtijevaju harmonizaciju na nacionalnom i regionalnom nivou.

Kontakt za pitanja i odgovore: Klaudio Landi, claudio.landi@globalinitiative.net

O Globalnoj inicijativi

Globalna inicijativa protiv transnacionalnog organizovanog kriminala (GI-TOC) je mreža profesionalaca koji rade na prvim linijama borbe protiv ilegalne ekonomije i kriminala. Kroz globalnu mrežu opservatorija civilnog društva za ilegalnu ekonomiju, nadgledamo trendove i radimo na kreiranju dokaza za delovanje javnih politika, širenju stručnosti naše mreže i kataliziranju multisektorskih i holističkih odgovora na čitav niz vrsta kriminala. Sa Fondom za otpornost Globalne inicijative podržavamo aktiviste i lokalne nevladine organizacije koje rade u oblastima u kojima kriminal kritično podriva bezbednost, sigurnost i životne šanse ljudi.