U Sumbulovcu, u opštini Pale, speleološki komples, pećina Orlovača, obogaćen je novom rasvjetom koja će posjetiocima još više dočarati sve ukrase i lјepote koje posjeduje ova pećina.

Pećina Orlovača je jedna od najlјepših pećina na prostoru BiH. Nakit ove pećine je unikatan i neopisive lјepote gdje se stalagmiti, stalaktiti i halaktiti smjenjuju sa fragmentima koralnog i aragnitnog nakita i jedinstvenim pećinskim stubovima.

 

Pećina je bila prirodno stanište pećinskog medvjeda, dalekog predaka mrkog medvjeda , čiji su ostaci ovdje pronađeni. Takođe je i stanište najugroženije grupe sisara u Evropi – slijepog miša, koji pripada endemskoj entemofauni. Pored ostataka kostiju medvjeda u neposrednoj blizini pećine pronađeni su i arheološki detalјi koji su pripadali čovjeku.

Vrijeme za posjete u pećini Orlovača je od utorka do subote, u periodu od 9:00, 12:00 i 15:00 časova. Ponedjelјkom i nedjelјom kompleks radi samo za posjete ekskurzija.

Izvor: Grad Istočno Sarajevo