Nastavak probijanja trase za saobraćajnicu koja spaja kružni tok sa ulicom Kasindolskog batalјona

Ponovo su počeli radovi na nastavku probijanja trase za saobraćajnicu, koja će spajati kružni tok u Istočnom Novom Sarajevu sa ulicom Kasindolskog batalјona u Istočnoj Ilidži.

Prema planiranoj dinamici u izvođenju radova očekujemo da radovi na ovoj saobraćajnici, koji podrazumijevaju pripremu terena do nivoa asfalta, budu okončani u toku jeseni. Dužina saobraćajnice iznosi 980 metara.

Izgradnjom ove saobraćajnice stvaraju se uslovi za dalјi urbani razvoj opštine Istočno Novo Sarajevo

Izvor: Opština Istočno Novo Sarajevo