Najveća mesečna bruto zarada u Crnoj Gori u ovoj godini iznosila je 309.425 evra i isplaćena je u hotelijerstvu, saopšteno je iz crnogorske Poreske uprave.

“Prema podacima kojima raspolaže Poreska uprava na dan 10. decembra ove godine, najveća bruto zarada obračunata za period januar-decembar 2015. iznosila je 309.425 evra, a isplaćena je u sektoru hotelijerstva”, kazali su iz Poreske uprave podgoričkom dnevnom listu Pobjeda.

Na ovu isplatu su, kako su dodali, uredno prijavljeni i plaćeni pripadajući porezi i doprinosi u iznosu od 134.600 evra.

Za javnost će ostati tajna ko je primio najvecu platu u ovoj godini, jer zakon ne dozvoljava da se saopšti ta informacija, navodi list.

Iz Poreske uprave su objasnili da je ovolika isplata bila samo u jednom mesecu.

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa u oktobru ove godine u Crnoj Gori, prema podacima zavoda za statistiku, Monstata, iznosila je 478 evra i bila je 1,7 puta manja od minimalne potrošačke korpe, koja je iznosila 807,70 evra.
Prosečna bruto zarada u oktobru je iznosila 721 evro.

Izvor:Blic