STRAZBUR – Sa 496 glasova “za”, 132 protiv i 67 suzdržanih, Evropski parlament (EP) usvojio je juče Rezoluciju o BiH za 2016, izvjestilac Kristijana Dan Preda, u kojoj se apeluje da BiH prevaziđe etničke i političke podjele na putu prema član tvu u EU te kako bi proces ocjenjivanja aplikacije za članstvo bio uspješan.

Nakon burnih reakcija i velikih kontroverzi u vezi s amandmanima koji predviđaju “federalizaciju” BiH, glasanje je, moglo bi se reći, po nudilo “pomirenje” stavova zagovornika dva koncepta rezolucije. Amandman 2, koji predviđa brisanje pojmova “konstitutivni” narodi” i “federalizacija”, je odbijen, ali istovremeno je prošao Amandman 13, koji je podnijela grupacija ALDE, okupljena

oko Jasenka Selimovića, švedskog zastupnika u EP. U njemu je jako značajna rečenica “da se svi građani mogu kandidovati, mogu biti izabrani i mogu obnašati funkcije na svim političkim nivoima podjednakim uslovima u primjeni Izbornog zakona”.

Takoje, na neki način, napravljen kompromis izmđu pobornika nacionalnog i građanskog. U reakcijama nakon usvajanja rezolucije Dubravka Šuica, hrvatska poslanica u EU, pozdravila je, kako je navela, “naglašavanje principa federalizma, supsidijarnosti i decentralizacije, koji su neophodni kako bi sva tri konstitutivna naroda, ali i manjine, mogli uživati ista prava”.

“Ovdje posebno ističem prava Hrvata, ko ji bi trebalo da ima ju TV kanal na hrvatskom jeziku i uživaju sve što im pripada po Dejtonu. Članstvo u EU je dini je način stabilizacije i prosperiteta, ne sa moza BiH već i za ostale zemlje jugoistočne Europe”, izjavila je Šuica.

Izvor: Nezavisne