mtelBANJALUKA – Telekom operateri u BiH od danas bi trebalo da smanje cijene u mobilnoj telefoniji, kako bi ispoštovali Odluku Regulatorne Agencije za komunikaciju, čiji je krajnji cilj podsticanje konkurencije i zaštitu prava krajnjih korisnika.
Naime, Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) BiH donijela je odluku o setu mjera koje bh. telekom operateri moraju sprovesti, čime će i njihovi cjenovnici biti usklađeni sa situacijom u regionu, što znači da ćemo manje plaćati telefonske razgovore.
Odlukom je naloženo operatorima BH Telecom d.d. Sarajevo, Mtel a.d. Banja Luka i HT d.d. Mostar da najkasnije do 01.06.2016. godine primjene sljedeće mjere iz navedene Odluke: Odluke nalaže izjednačavanje cijena poziva iz mobiln mreže prema drugim mobilnim mrežama sa cijenom poziva iz mobilne mreže prema vlastitoj mobilnoj mreži, i vrijedi za sve postpaid i prepaid pakete.
Mjera ima za cilj podsticanje konkurencije i sprječavanje prenošenja tržišne snage sa tržišta fiksne telefonije na tržište mobilne telefonije.
Odluke nalaže da trajanje računa za prepaid korisnike nakon dopune iznosom 10 KM i više, mora vrijediti najmanje 90 dana (u periodu od 90 dana korisniku omogućiti dolazne i odlazne pozive) i nametnuta je u cilju zaštite prava krajnjih korisnika.
Odluke zahtijeva izmjenu člana 13. Pravila 67/2012 o modelu rebalansa cijena govornih telefonskih usluga u BiH za postpaid i prepaid tarifne pakete.
Cilj primjene ove mjere je nediskriminacija korisnika mobilne telefonije u odnosu na korisnike fiksne telefonije.
Nacrt Pravila 67/2012 je upućen na javne konsultacije do 07.06.2016. godine. Imajući u vidu da su smanjene cijene u mobilnoj telefoniji sadržane u novoformiranim paketima koji su u ponudi, Agencija poziva krajnje korisnike da se informišu o dostupnosti raspoloživih paketa i tarifnih modela kako bi imali pristup uslugama u pokretnoj telefoniji po smanjenim cijenama.
Drugi set mjera stupa na snagu 01.07.2016. godine – javili su iz RAK-a.

Izvor:Nezavisne