Promocija će se održati  u četvrtak  23. februara u 18.00 časova u amfiteatru Filozofskog fakulteta na Palama.

O knjizi će govoriti prof. dr Saša Knežević,  doc. dr Radoslavka P. Sudarušić i autor prof. dr Pavle Kaluđerčić.

Rukopis Pavla Kaluđerčića, pod naslovom „Sjećanja na lјude i događaje“, u suštini je hronika jedne sara­jevske porodice, koju je osnovao Stevo Kaluđerčić, prosvjetni, kulturni i politički radnik s kraja 19. i početka 20. vijeka. On je došao u Bosnu jula 1883. godine, kada je dobio posao učitelјa u osnovnoj školi u Sara­jevu. Bio je član većine onovre­menih prosvjetnih, humanih i kulturnih društava. Pamtimo ga i kao jednog od učitelјa zaslužnih za pokretanje popularnog knji­ževnog lista Bosanska vila (Sarajevo, 1885).

Vremenski okvir unutar koga su smješteni likovi i doga­đaji o kojima piše Pavle Kaluđerčić obuhvata period austro­ugarske vladavine, kao i oba svjetska rata. Istovremeno, autor se osvrće i na događaje iz minulog gra­đan­skog rata u Bosni i Hercegovini (1992-1995), komentarišući povremeno i savre­me­na poli­tička i kulturna zbivanja.

Iako je težište na likovima i događajima iz piščeve po­rodice, ovaj rukopis opisuje i stradanja srpskog naroda od kraja 19. vijeka, pa sve do pomenutog građanskog rata. Stoga se slobodno može reći da je rukopis Pavla Kaluđerčića poten­cijalno još jedna knjiga o Sarajevu, u kojoj su načeta ratna zbivanja iz ne tako davnih devedesetih godina 20. vijeka.