Stan u izgradnji, zavrsetak radova juni 2016. godine, dostupan na I i IV spratu. Objelat se nalazi u Hilandarskoj ulici, opština Istočno Novo Sarajevo. Spratnost objekta P+4. Zgrada posjeduje lift. Fasada se izvodi od kamene vune d=10cm, odlična zvučna i termička izolacija stanova.

Marvel