Mađarska vlada privremeno je suspendovala uredbu EU o sistematskoj kontroli putnika na šengenskim granicama zbog višesatnih zadržavanja na granicama sa Mađarskom. „S obzirom na to da je novi sistem provjere putnika prouzrokovao višesatna čekanja na graničnim prelazima, a da bi to izazvalo još duža zadržavanja tokom ljeta, Vlada Mađarske smatra da je suspenzija odredbe nužna“, izjavio je državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Umjesto sistematskih, uvedene su ciljane kontrole putnika koje su primenjivane prije donošenja odredbe. Suspenzija uredbe stupila je na snagu pošto je objavljena u Službenom glasniku Mađarske.

Kontrat je dodao da umjesto „maltretiranja građana EU“, Brisel treba da se bavi zaustavljanjem ilegalnih migracija i pronalaženjem terorista. „Ilegalne migracije ugrožavaju najvažnije tekovine EU — slobodu kretanja i šengenski sistem“, rekao je državni sekretar. Odredbe EU o sistematskim kontrolama putnika koja se na šengenskim granicama primjenjuje od početka aprila ove godine, predviđa da se svim građanima Unije detaljno kontrolišu dokumenta prilikom svakog ulaska u EU i izlaska iz nje.

 

Izvor: Nezavisne