Naša Koordinatorka Lokalnog tima, Olga Štaka, ovog vikenda prisustvovala je Prvoj strateškoj edukaciji u sklopu projekta “Friends without borders”, što je,  još jedan u nizu od pokazatelja aktivizma Lokalnog tima Istočno Sarajevo Asocijacije srednjoškolaca u BiH

Friends Without Borders je projekat koji je prvi put implementovan 2013. godine. ASuBiH ovaj projekat realizuje po drugi put uz podršku Američke ambasade u Bosni i Hercegovini.

FWB je projekat interkulturalnog učenja koji realizujemo home stay razmjenama – principom lokalnih domaćina. Projekat je usmjeren na pružanju prilika srednjoškolcima da upoznaju bogatu kulturno-istorijsku baštinu kojom se Bosna i Hercegovina odlikuje, kao i na razvoj omladinskog aktivizma.

 U projekat su uključene sljedeće lokalne zajednice: Bileća, Gradačac, Gradiška, Istočno Sarajevo, Jajce, Mostar, Novi Travnik, Prozor – Rama, Rudo, Sarajevo, Gornji Vakuf-Uskoplje, Travnik, Trebinje i Tuzla.

Tema edukacije koja se realizovala u perodu od 4. do 6. decembra je fundraising i lobiranje. Takođe, na ovoj strateškoj edukaciji učesnici su imali priliku da vježbaju vještine koje se vežu za ova dva pojma kao što su javni nastup i slično.

Drugi strateški sastanak planiran je za mjesec mart, a sama razmjena realizovaće se u period između aprila i avgusta 2016. godine.

Lokalni tim Istočno Sarajevo u saranji sa Lokalnim timom Sarajevo imaće priliku da ugosti učenike iz Trebinja, a isto tako i da posjete Trebinje.

Olga već sledeći vikend prisustvuje Drugoj edukaciji Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini sa još 19 mladih ljudi.

tim