Ljubiša Ćosić, predsjednik Saveza opština i gradova RS: Sve opštine moraju biti finansijski zdrave

Lokalne zajednice u RS moraju biti finansijski sposobne da izmiruju svoje zakonom date nadležnosti, kao i da imaju sposobnost da realizuju kapitalne investicije, kaže predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske Ljubiša Ćosić, koji je nedavno imenovan na ovu funkciju.

–       Šta će biti prioriteti u radu Saveza opština i gradova u narednom periodu?

U veoma kratkom roku uradićemo analizu stanja u svim lokalnim zajednicama. Svakako da ćemo poći od finansijskog stanja, odnosno od strukture budžeta, eventualnih zaduženja i sagledavanja mogućnosti finansijske održivosti. Tek nakon analize ćemo znati koji su izazovi, zadaci i aktivnosti pred lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj.

–       Koje šanse Savez u narednom periodu ne smije propustiti?

Moramo imati neprestano otvoren dijalog sa Vladom RS o svim pitanjima koja se tiču naših nadležnosti, kao i onih koja su u vezi sa svakodnevnim životom naših sugrađana. Vlada je naš prvi partner. Takođe, smatram da moramo ići u otvorene kanale komunikacije sa svim međunarodnim institucijama koje imaju priliku da pomognu opštinama i gradovima Srpske. Ne smije biti propuštenih šansi. Nijedan projekat, javni poziv, šansa za saradnju sa privatnim sektorom ili opštinom i gradom iz okruženja ne smiju biti propušteni. Namjera mi je da Savez opština i gradova bude organizacija koja otvara vrata za svaku dobru inicijativu ili konkretan projekat koji pomaže najmanjoj, pa do najveće lokalne zajednice u RS.

–       U kojim segmentima Savez očekuje pomoć Vlade i drugih institucija RS?

Saradnja opština i gradova RS sa Vladom i njenim institucijama mora biti svakodnevica i od toga ne smije da se pravi predstava za javnost. Uvjeren sam da u Vladi već prepoznaju sve naše probleme, samo moramo ubrzati njihovu realizaciju.

–       Na koji način planirate da unaprijedite saradnju sa opštinama iz FBiH, ali i regiona?

Međuentitetsko i međunarodno predstavlјanje opština i gradova RS spada u tri prioriteta rada Saveza. Tako je bilo do sada, a ubuduće biće još intenzivnije. Zainteresovani smo za saradnju sa svim opštinama i gradovima u okruženju i potrudićemo se da razvijemo jedan model saradnje opština i gradova koji se svojim različitostima podudaraju. Ako uspijemo ovaj model saradnje razviti prema opštinama i gradovima iz međunarodnog okruženja, ostvarićemo uspjeh.

Saradnja

–       Do sada su Savezom uglavnom rukovodili kadrovi SDS-a. Da li se u dosadašnjem periodu moglo uraditi više i koje su Vaše zamjerke na dosadašnji rad Saveza?

Rukovođenje Savezom zahtijeva političku neutralnost, bez obzira na jasno političko opredjelјenje predsjednika, i ja namjeravam na takav način da vodim Savez. Politika Saveza u narednom periodu će biti politika saradnje i otvorenosti. Ne postoji drugačije političko ili bilo koje drugo mišlјenje koje nećemo uvažiti i prihvatiti, ako je u interesu stanovnika lokalnih zajednica. Prema tome, ako je moj prethodnik, kao predstavnik opozicije, imao rezervi u odnosu na saradnju sa Vladom RS koju vodi SNSD, a vjerujem da nije, ja želim da imam potpuno otvorenu i iskrenu saradnju sa svim lokalnim zajednicama koje vode načelnici iz SDS-a ili bilo koje druge partije.

Izvor: Opština Istočno Novo Sarajevo/Glas Srpske