JU Narodna biblioteka „Ivo Andrić“ organizuje i ove godine Ljetnu kreativnu radionicu za djecu osnovnoškolskog uzrasta.
Cilj radionice je da u prijateljskom okruženjnu kroz usmjeravanje stvaralačkih potencijala djeca provode dio sloibodnog vremena u biblioteci.
U prijatnoj atmosferi i drugarskom okruženju nudimo kreativne i obrazovne programe koji će djecu usmjeriti ka biblioteci kao arhivu znanja i probuditi njihove istraživačke i stvaralačke potencijale.
Program radionice biće zasnovan na buđenju istraživačkih mogućnosti djece, stvaranje prijateljskog okruženja i podsticanja na inovativnost putem:
-crtanja
-pisanja
-pripovijedanja
-učenja stranih jezika
-izrade zanimljivih rukotvorina od različitih materijala
Radionica će krenuti sa radom 28. juna i odrzavaće se svakog utorka i četvrtka u Maloj sali Doma kulture od 11.00 do 12.00 časova.
Dođite da se družimo!