Postignuto je revolucionarno otkriće u tretmanu multiplog mijeloma, agresivnog oblika raka koji se formira u stanicama plazme u koštanoj srži.

Istraživači sa sveučilišta Virginia Commonwealth (VCU) nedavno su otkrili da kombiniranjem kurkume s molekulama iz talidomida, lijeka protiv mučnine, aktivna tvar iz kurkume poznata kao kurkumin dobiva sposobnost ciljanog ubijanja stanica multiplog mijeloma na prirodan način.

Do ovog otkrića su došli Shijun Zhang, asistent profesor na odjelu za medicinsku kemiju u farmaceutskoj školi na VCU, i njegovi kolege nakon eksperimentiranja s ova dva sastojka.

Njihova svrha je bila razviti snažniji oblik medicinske kurkume.

Izgleda da su pojedine molekule sadržane u talidomidu korisne u jačanju učinka kurkume, bez izazivanja bilo kakve štete kod pacijenata.

Korištenjem ovog procesa, koji u osnovi križa molekule iz ovih dviju supstanci da bi stvorio jedinstveni glavni spoj, istraživači su uspjeli razviti tip „super“ kurkume, koja je iznimno potentna protiv raka.

Zaostale komponente talidomida se raspadaju i eliminiraju iz organizma.

„Iako talidomid ometa mikrookruženje stanica tumora u koštanoj srži, on se razgrađuje u tijelu. Kurkumin, također aktivan protiv raka, ograničen je slabom topivošću u vodi. Međutim, kombinacija talidomida i kurkumina u hibridnoj molekuli pojačava  i citotoksičnost i topivost.” kaže Zhang.

Iskorištavanje ljekovitog potencijala prirodnog bilja je budućnost održive medicine

Hibridne molekule koje iskorištavaju ljekovita svojstva prirodnog bilja i začina poput kurkume, dobivaju sve više paznje.

Kako klasična medicina ne uspijeva pružiti prava rješenja za najozbiljnije bolesti današnjice, progresivni istraživači i iscjelitelji traže nove načine liječenja.

Što se tiče medicinskog potencijala kurkume, Dr. Grant i njegovi kolege su uspjeli stvoriti više od 15 različitih hibridnih spojeva koji različito obavljaju antikancerogene funkcije.

Između ostaloga, dva hibridna spoja, pod brojevima 5 i 7, demonstrirala su poboljšanu aktivnost, efektivno inducirajući smrt stanica multiplog mijeloma.

„Kombinacija začina i lijeka dala je puno bolji rezultat nego svaka molekula samostalno. Ova nova metoda vodi prema kreiranju novih spojeva s poboljšanom biološkom aktivnošću“ kaže Dr. Steven Grant, M.D., još jedan od istraživača u studiji.

„Pojačana snaga, smanjeni rizik od razvijanja otpornosti na lijek, reducirani trošak i bolja usklađenost s pacijentom samo su neke od prednosti“

„Rezultati su ohrabrujući i potiču daljnju optimizaciju spojeva 5 i 7 za razvijanje još potentnijih prirodnih spojeva za liječenje multiplog mijeloma“ dodaje Dr.Grant.

Izvor: Alternativa