lajk2lajklajk2Konkurs za subvencije na stambene kredite mladih

Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske raspisalo je danas konkurs za subvencije kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove koji će biti otvoren do 27. novembra.

Ministarstvo će subvencionisati jedan procenat kamatne stope na kredite koje plasiraju komercijalne banke u Srpskoj po kreditnoj liniji Investiciono-razvojne banke /IRB/ Republike Srpske: stambeni krediti od 3. aprila 2008. godine.

Pravo prijave na konkurs imaju lica koja su zaključila ugovor sa komercijalnom bankom koja vrši plasman kreditnih sredstava iz kreditne linije IRB-a, a u trenutku zaključenja ugovora sa bankom o stambenom kreditiranju imala su do navršenih 35 godina života, te imaju mjesto prebivališta u Republici Srpskoj.

“Aplikaciona forma za podnošenje zahtjeva za dođelu subvencije kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove može se preuzeti na sajtu Vlade Republike Srpske /www.vladars.net/, stranica Ministarstva porodice, omladine i sporta u rubrici konkurs za izbor korisnika subvencije kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove”, navedeno je u saopštenju Ministarstva.

Popunjenu aplikacionu formu i dokumentaciju neophodno je dostaviti poštom na adresu Ministarstva porodice, omladine i sporta, Trg Republike Srpske 1, sa naznakom “Za dodjelu subvencije kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove”.