Profesori Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu održaće četiri koncerta u Sloveniji i Austriji od 4. do 8 aprila u okviru koncertne turneje koja ima za cilj prezentaciju rada i umjetničkog stvaralaštva profesora Muzičke akademije van granica BiH, kao i popularizaciju kulturnog nasljeđa BiH.

Koncerti Muzičke akademije UIS-a biće održani 4. aprila u Slovenskoj Bistrici (Viteška dvorana u 18 časova), 5. aprila u Mariboru (Konzervatorijum Maribor u 19 časova), 6. aprila u Ljubljani (Muzička akademija u Ljubljani u 19.30 časova) i 7. aprila u Beču (Konzervatorijum „Richard Wagner“ u 19 časova).

U koncertnoj turneji  učestvuje dvadeset profesora Muzičke akademije, od kojih će njih šesnaest direktno učestvovati kao izvođači, odnosno kao solisti i u okviru kamernih sastava.

Pored djela klasičnog repertora, na koncertima će biti izvedena i autorska djela naših profesora – kompozitora mr Vojislava Ivanovića, mr Dražana Kosorića, kao i djela akademika Vojina Komadine.

Planirano je da profesori za gitaru i klavir Muzičke akademije UIS-a održe majstorske radionice i predavanja u Slovenskoj Bistrici, a u okviru turneje je predviđena i posjeta Muzičkoj akademiji u Ljubljani, kao i konzervatorijumima u Mariboru i Beču.

Projekat je stručno utemeljen, doprinosi razvoju regionalne, međunarodne i međuuniverzitetske saradnje.

Muzička akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu će na najbolji način prezentovati Grad Istočno Sarajevo, Univerzitet i Muzičku akademiju kao nosioca kulturnog razvoja.

Izvor: ues.rs.ba