Čovjek u toku dana, svesno ili nesvesno donosi neke odluke. Prije nego prihvatino neku odluku je dobro da predpostavimo kakve posljedice če imati ta odluka u našem životu.

Morate znati gdje ste danas i kuda želite da idete. Drugčije rečeno moramo imati svoje ciljeve, jer jedino tako čemo znati šta želimo da postignemo i u skladu sa tim ciljevima čemo prihvatati odluke.

Bez obzira na odluku koju treba prihvatiti, dobro je da ste u pozitivnom emotivnom stanju, možda će se nekome učiniti sebično ako kažem da je važno da na prvo mjesto postavimo sebe, jer za sebe je i prihvaćamo. Ako razmišljamo o drugima vrlo brzo čemo se nači u začaranom krugu.

Najlakši način da bi donjeli ispravnu odluku, če vam pomoči slika dekartovog kvadrata, jer če nam pomoči da posmatramo stvari iz različitih uglova.

 

kvadrat2

 

Obratite pažnju na to da ne duplirate odgovore, odnosno da pozitivan odgovor ne pretvarate u negativan. Potrebno je dobiti četiri različita odgovora, da bi imali što širu sliku.

U koliko vam dekartov kvadrat nije bijo od pomoči, onda sebi postavite sledeča pitanja:

  • – Šta bi uradili ako bi imali samo pola godine života? ( u tom slučaju bi svakako radili stvari koje nas raduju)
  • – Šta bi uradili ako bi imali sav novac ovoga sveta? (na taj način čemo znati koliko je ta odluka bitna)