Još jedna šetnja maturanata kroz Lukavicu

26.05.2016.

matura2

matura1

matura7

matura5

matura3

matura4