JAVNI POZIV

za finansiranje najboljeg omladinskog start up biznisa

Finansiranje omladinskih start up biznisa Opštine Istočna Ilidža je usmjereno ka podsticanju mladih ljudi da sami osnivaju preduzeća ili preduzetničke djelatnosti.

Organizaciju ovih aktivnosti vodi Opština Istočna Ilidža na temelju ciljeva iz strateških dokumenata Opštine. Ovim Sporazumom su definisane pojedinosti u smislu uslova za učešće u takmičenju, organizacije takmičenja i načina za odabir pojedinačnih ideja kao i sklapanje Ugovora za one koji odluče krenuti sa realizacijom dostavljenog biznis plana.
Na konkursu mogu da učestvuju fizička lica, pojedinačno ili u grupi, koji se u momentu podnošenja prijave ne mogu okarakterisati kao preduzetnici i ako su to nekada bili. Prijavu mogu podnijeti punoljetne osobe do 35 godina starosti, sa prebivalištem na području opštine Istočna Ilidža, koje imaju interesantnu poslovnu ideju i žele je realizovati kroz započinjanje sopstvenog poslovnog poduhvata na području opštine Istočna Ilidža. Očekuje se i ohrabruje prijavljivanje i učešće timova u kojima je oko jedne poslovne ideje okupljeno više osoba. Šansa da biznis plan bude realizovan je veća ukoliko biznis plan bude imao relevantne i realne pokazatelje uspješnosti. Jedan tim odnosno samostalni podnosilac, može prijaviti više biznis planova. Ista osoba ne može biti član dva tima, niti istovremeno prijaviti ideju kao samostalni podnosilac i biti član jednog tima.
Prijava aplikacija se neće primati od osoba starijih od 35 godina. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.
Ideja koja se prijavljuje mora se obraditi kao biznis-plan, ideje u svim djelatnostima osim trgovine i ugostiteljstva (osim originalnih ideja vazanih za turizam i domaće proizvode) pod uslovom da se realizuje na području opštine Istočna Ilidža. Zamišljenu poslovnu ideju treba prenijeti u biznis plan prema originalnom obrascu prijave objavljenom na web stranici www.istocnailidza.net . Poslovna ideja mora biti predata pod šifrom, a šifra sa imenom i prezimenom predata posebno u zatvorenoj koverti. Odgovornost za originalnost poslovne ideje je isključivo na podnosiocu ideje.

Komisija će izvršiti vrednovanje biznis-planova prema jedinstvenim kriterijumima, a prednost će imati nezaposleni podnosioci planova kao i timski prijedlozi, ukoliko je utvrđen približan kvalitet podnesenih planova (do 5%).

Prva faza
Javni poziv je otvoren od 25.12.2014 do 10.02.2015. godine.

Druga faza
Objava rezultata javnog poziva izvršiće se do 17.02.2015. godine, nakon čega će se obaviti intervju i donijeti konačna odluka o potpisivanju Ugovora.

Treća faza
Ugovorom će se definisati prava i obaveze opštine Istočna Ilidža i podnosioca aplikacije.

Tajnost i povjerljivost plana

Da bi se zaštitili svi podnosioci aplikacija i onemogućila zloupotreba povjerljivih informacija izloženih u poslovnim planovima, članovi radne grupe za ocjenjivanje i zaposleni u opštini Istočna Ilidža i druge osobe koje su uključene u realizaciju ovog Programa obavezuju se na zaštitu povjerljivosti i tajnost.

Podrška Opštine
Opština će tokom javnog poziva obezbjediti edukaciju za sve zainteresovane u pogledu populjavanja obrasca aplikacije i odgovoriti na sva dodatna pitanja. Edukacija će se održati 29.01.2015. godine, u sali opštine Istočna Ilidža, sa početkom u 11 sati. Druge edukacije će se održati prema iskazanom interesu. Opština Istočna Ilidža će obezbjediti za uspješno ocjenjen biznis plan troškove registracije firme, dio ili u cjelosti troškove zakupnine prostora u prve tri godine obavljanja djelatnosti, te dio ili u cjelosti trošak zdravstvenog i penzionog osiguranja u prvoj godini obavljanja djelatnosti. Ukoliko biznis plan bude uspješno ocjenjen a podnosilac biznis plana nije spreman isti sam realizovati, takav plan će se ponuditi bilo kome za realizaciju uz dogovorenu naknadu sa pondosiocem aplikacije. Opština Istočna Ilidža će podnosioce biznis planova, koji budu uspješno ocjenjeni, uputiti na određene adrese radi podrške izvora finansiranja.
Ciljevi javnog poziva
Probuditi preduzetnički duh među mladim ljudima, motivisati studente, početnike i kreativne pojedince sa inovativnim i provodivim poslovnim idejama, omogućiti mladim ljudima stvarno pokretanje vlastitog posla

Prijave slati preporučeno na adresu: Opština Istočna Ilidža, Ulica vojvode Radomira Putnika 2 ili predati lično u sobu 11.

Izvor:www.istocnailidza.net