Raspisan Konkurs za dodjelu stipendija studentima u školskoj 2014/2015. godini, konkurs je otvoren od  21.05.2015.

Detalje konkursa pogledajte ovde:

stipendija

Na osnovu člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 101/04), člana 56. Statuta Grada Istočno Sarajevo („Službene novine Grada Istočno Sarajevo“, broj 20/05) i člana 3. Pravilnika o dodjeli  stipendija  studentima broj 02-022-2/10 od 01.03.2010. godine  i izmjene i dopune pravilnika  broj 02-022-2.1/11 od 05.05.2011god i  dopune pravilnika  broj 02-022-2.2 od 14.05.2012. god  gradonačelnik Grada Istočno Sarajevo raspisuje:

JAVNI KONKURS

 Za dodjelu stipendija studentima  u školskoj 2014/2015. godini.

I

Raspisuje se Javni konkurs  za dodjelu 30 (trideset) stipendija iz budžeta Grada  Istočno Sarajevo za školsku 2014/15. godinu  studentima  na redovnim studijama  III,IV, V, VI, godine  javnih visokoškolskih ustanova.

II

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju studenti iz predhodne tačke  koji su prvi put upisani kao redovni studenti, sa stalnim prebivalištem na području grada Istočno Sarajevo, a da nisu korisnici druge stipendije.

Izuzetno od predhodnog stava, pravo učešća na konkursu  imaju  i studenti  prve godine koji su proglašeni maturantom  generacije u srednjim školama na području Grada Istočno Sarajevo.

III

Kriterijum za  dodjelu stipendija propisani su Pravilnikom o dodjeli stipendija  studentima, a odnose se na:

 • Uspješnost studiranja
 • Socijalni status studenta
 • Deficitarno zanimanje

IV

Visina stipendije iznosi 100,00 KM(stotinu konvertibilnih maraka), mjesečno i isplaćuje se deset mjeseci.

 V

Potrebna dokumenta :

Uz prijavu na konkurs  kandidati su dužni  dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova:

 • Uvjerenje o upisanoj godini na fakultetu,
 • Uvjerenje o položenim ispitima – prosjek ocjena ,
 • Potvrda o zaposlenju roditelja i prosjek primanja,
 • Dokaz o penziji ili potvrda od Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene roditelje,
 • Potvrda nadležnog opštinskog organa uprave kojom se dokazuje  status porodice  palog  borca  ili ratnog vojnog invalida od I do  IV kategorije,
 • Kućna lista,
 • Ovjerena izjava da učesnik konkursa nije korisnik  druge stipendije,
 • Uvjerenje o prebivalištu , ne starije od šest mjeseci,
 • Dokaz srednje škole o proglašenju ,,Učenika generacije,,
 1. Popunjen obrazac za dodjelu stipendije koji se može naći na web stranici Grada www.gradistocnosarajevo.net

VI

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama, odnosno na na web stranici Grada.

www.gradistocnosarajevo.net

 Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijava za Javni konkurs podnosi se u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti na adresu: Grad Istočno Sarajevo – Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti, sa naznakom „Javni konkurs za dodjelu studentskih stipendija 2014/2015 god.“, Stefana Nemanje 14, Istočno Novo Sarajevo, a predaje se u prijemnoj kancelariji Grada -Protokol, lično ili poštom.

Izvor: www.gradistocnosarajevo.net