JAVNI KONKURS

Za dodjelu stipendija studentima  u školskoj 2016/2017 . godini

I

Raspisuje se Javni konkurs  za dodjelu 50 (pedeset ) stipendija iz budžeta Grada  Istočno Sarajevo za školsku 2016/17 godinu  studentima  na redovnim studijama  III,IV, V , VI, godine  javnih visokoškolskih ustanova.

II

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju studenti iz predhodne tačke  koji su prvi put upisani kao redovni studenti , sa stalnim prebivalištem na području grada Istočno Sarajevo , a da nisu korisnici druge stipendije.

Izuzetno  od predhodnog stava, pravo učešća na konkursu  imaju  i studenti  prve godine koji su proglašeni maturantom  generacije  u srednjim školama  na području Grada Istočno Sarajevo.

III

Kriterijumi za  dodjelu stipendija propisani su Pravilnikom o dodjeli stipendija studentima, a odnose se na :

 • uspješnost studiranja
 • socijalni status studenta
 • deficitarno zanimanje

IV

Visina stipendije iznosi 100,00 KM ( stotinu konvertibilnih maraka), mjesečno i isplaćuje se deset mjeseci .

V

Potrebna dokumenta :

Uz prijavu na konkurs  kandidati su dužni  dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova:

 • Uvjerenje o upisanoj godini na fakultetu,
 • Uvjerenje o položenim ispitima – prosjek ocjena ,
 • Potvrda o zaposlenju roditelja i prosjek primanja,
 • Dokaz o penziji ili potvrda od Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene roditelje,
 • Potvrda nadležnog opštinskog organa uprave kojom se dokazuje  status porodice  palog  borca  ili ratnog vojnog invalida od I do  IV kategorije   ,
 • Kućna lista,
 • Ovjerena izjava da učesnik konkursa nije korisnik  druge stipendije,
 • Uvjerenje o prebivalištu , ne starije od šest mjeseci,
 • Dokaz srednje škole o proglašenju ,, Učenika generacije ,,
 • Popunjen obrazac za dodjelu stipendije koji se može naći na web stranici Grada www.gradistocnosarajevo.net

VI

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama , odnosno na na web stranici Grada

www.gradistocnosarajevo.net