Na osnovu člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16),  i člana 19. alineja 2. Statuta Grada Istočno Sarajevo (“Službene novine grada Istočno Sarajevo“, broj 20/05), Skupština grada Istočno Sarajevo je na drugoj redovnoj sjednici održanoj  11. maja 2017. godine, donijela

 

                                              Z A K LJ U Č A K

 Javna rasprava o nacrtu Statuta i nacrtu Poslovnika o radu Skupštine, biće provedena u roku od 15 dana od dana održavanja druge redovne sjednice.

Za provođenje Javne rasprave zadužuju se predlagači i komisija za izradu Statuta i komisija za izradu Poslovnika o radu Skupštine.

Zadužuju se navedene komisije da prate tok Javne rasprave u smislu prikupljanja prijedloga, primjedbi i sugestija, njihovo analiziranje i izradu prijedloga Statuta odnosno Poslovnika o radu Skupštine grada Istočno Sarajevo.

Sve prijedloge u vezi nacrta Statuta i nacrta Poslovnika dostaviti meilom Stručnoj službi Skupštine grada gor.bas@hotmail.com.

Izvor: www.gradistocnosarajevo.net