U Matičnoj biblioteci Istočno Sarajevo 23. oktobra je otvorena izložba fotografija “Prizorište” autora Stanislava Tomića iz Zvornika na kojima su prikazani detalji iz svakodnevnog života.

“Matičnoj biblioteci Istočno Sarajevo je značajno da promoviše kulturu i lokalne umjetnike. Veoma je malo umjetnika, fotografa, slikara i pisaca sa prostora Republike Srpske koji uopšte imaju priliku da izlože u bilo kojem kulturnom centru ili biblioteci”, izjavila je bibliotekar Slađana Bratić, na gore navedenom događaju.

Ona je naglasila da je izložba fotografija “Prizorište” svojevrstan most koji se uspostavlja sa zvorničkom bibliotekom, jer se dosadašnja saradnja bazirala gotovo isključivo na bibliotečkim poslovima, a sada je proširena i na neke druge vrste umjetnosti.

Time smo pokazali da smo otvoreni za mlade ljude koji stvaraju, ali i da Republika Srpska ima umjetnike vrijedne pažnje”, dodala je Bratićeva. 

Autor izložbe Stanislav Tomić izrazio je zadovoljstvo činjenicom da je izložba “Prizorište” otovrena u Istočnom Sarajevu s obzirom da je studirao na Palama.

“`Prizorište` nije slučajno odabrano ime jer je riječ o fotografijama u kojima su uhvaćeni prizori pored kojih svakodnevno prolazimo i na koje ne obraćamo pažnju. Podnaslov ove izložbe bi bio `kopče apstrakcije životnog konkretuma na haljini umjetnosti`”, rekao je on.

kulturni Tomić je istakao da su fotografije nastajale u istočnom dijelu Republike Srpske, odnosno Palama, Zvorinku, Bijeljini, ali i u njegovoj rodnoj Tuzli.

“Trudio sam se da prikažem život i drugu stranu života s tim da ne budu pesimističke i oduvijek sam je doživljavao kao egzistencijalni teatar. To što su fotografije u crno-bijeloj tehnici je namjerno jer smatram da takva tehnika upravo odgovara u prikazivanju prizora koji se svakodnevno dešavaju”, rekao je on.

Izložba “Prizorište” sastoji se od oko 90 fotografija podijeljenih u nekoliko tematskih cjelina.

Tomić je do sada imao četiri samostalne izložbe fotografija: “Prizorište”, “Svici u očima”, “Fotosofija” i “Analogija”.

Osim fotografijom, Tomić se bavi i pisanjem aforizama i objavio je dvije knjige “Zlo, naop