Skupština opštine Istočno Novo Sarajevo usvojila je odluke o javnom oglašavanju i o uslovima i načinu korištenja javnih parkirališta na području opštine.

Odbornici su u raspravi istakli da opština Istočno Novo Sarajevo na osnovu oglašavanja na bilbordima godišnje inkasira oko 60.000 KM prihoda.

Odbornik SNSD-a Nataša Kulašinac rekla je da u ovoj stranci smatraju da je bolјe češće iznajmlјivati bilborde nego da imaju previsoku cijenu i da su prazni

Kulašinac je istakla da se rasprava o oglašavanju odnosila na ekstra zonu, koja je skuplјa, a opozicija je želјela da je produži od centra opštine do raskrsnice na Vracama.

Odbornik SDS-a Nebojša Popić nezadovolјan je što u Odluci o javnom oglašavanju na području opštine nije definisano ko je nadležan za uklanjanje bilborda uvredlјivog sadržaja.

Popić je objasnio da je njihov prijedlog bio da je svako ko se želi oglašavati na području Istočnog Novog Sarajeva dužan da prijavi sadržaj bilborda i da Komunalna policija ima uvid u to šta će se oglašavati.

Tokom rasprave o uslovima i načinu korištenja javnih parkirališta ukazano je na problem naplate parkinga, te je istaknuto da bi taj problem bio riješen uvođenjem rampi.

Odbornik PDP-a Sava Škrba rekao je da je nezadovolјan, jer smatra da su loše pripremlјeni materijali za raspravu.

„Dnevni red sjednice je takav da nije bilo prostora za raspravu, osim o regulisanju parkirališta i javnom oglašavanju. Problem je što se rasprava opozicije u ovoj lokalnoj zajednici shvata kao destruktivno, a ne kao konstruktivno ponašanje„, ocijenio je Škrba.

On smatra da Narodnoj skupštini Republike Srpske treba predložiti izmjenu Zakona o lokalnoj samoupravi da bi se na neki način uozbilјio rad lokalnih parlamenata.

Predsjednik Skupštine opštine Istočno Novo Sarajevo, Dejan Šantić, izrazio je nezadovolјstvo što nije prihvaćena njegova inicijativa da se raspravlјa o trasi brze saobraćajnice od Sarajeva do Beograda, istakavši da se više lokalnih zajednica o tome izjasnilo.

„Interes ove opštine, koja se nalazi u sastavu grada Istočno Sarajevo, jeste da se izjasni o toj inicijativi“rekao je Šantić.

On je napomenuo da je, umjesto odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Upravnog odbora u Domu zdravlјa, donesena odluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor tri člana Upravnog odbora.

Izvor: Grad Istočno Sarajevo