U opštini Istočna Ilidža, u saradnji sa Javnim Komunalnim preduzećem „KOMIL“, organizovana je akcija proljećnog čišćenja i uređenja opštine.

Početak akcije obilježio je načelnik opštine Marinko Božović sadnjom drveta u šetalištu na Dobrinji, a učenici, studenati, sportisti i građani čistili su javne površine u urbanom dijelu opštine.

Milan Tošić, v.d. direktora komunalnog preduzeća „Komil“ poziva sve koji su u mogućnosti da se pridruže i podrže ovu akciju.

„Mjesec april je mjesec čistoće, pa su opština Istočna Ilidža i Javno komunalno preduzeće „Komil“ organizovali akciju čišćenja naše opštine. Pred nama je cijeli mjesec, kako ko bude u mogućnosti da se pridruži ovoj akciji, od sportskih udruženja, škola, kao i naših sugrađana. U ovu akciju je uključen i Omladinski savjet Istočne Ilidže, kao i sportska udruženja i privrednici. Dakle, svi koji smatraju da treba da daju doprinos ovoj akciji mogu da se uključe tokom čitavog mjeseca“, kaže Tošić.

Iz opštine pozivaju privrednike, organizacije, kućne savjete, mjesne zajednice i sve građane opštine da uzmu učešće u akciji, da očiste i urede svoja dvorišta i podrumske prostorije, oslobode se kabastog i drugog otpada i time daju svoj doprinos ljepšoj i zdravijoj životnoj sredini.

Prikupljeni otpad treba iznijeti na lokacije za odvoz ostalog komunalnog otpada, a komunalno preduzeće izvršiće prevoz na deponiju.