odsteteISPLATA-ODŠTETA je specijalizovana za naknadu štete licima koja su pretrpjela tjelesne povrede u saobraćajnoj nezgodi. Za našeg klijenta završavamo sve radnje koje se tiču postupka dobijanja odštete tj. podnosimo odštetni zahtjev na osiguranje, pregovaramo za visinu odštete i najzad, izborimo maksimalnu odštetu za konkretan štetni događaj!

Veoma je bitno javiti se na vrijeme, odnosno što skorije nakon štetnog događaja, da se obave konsultacije sa pravnikom koji će biti Vaš lični savjetnik kroz postupak naplate štete i koji će voditi računa o tome da ne napravite nekakvu proceduralnu grešku koja bi rezultirala manjom naknadom ili potpunim gubitkom naknade.

odstete1