U Milićima je održan radni sastanak gradonačelnika, načelnika, narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske iz svih političkih partija i privrednika sa područja Podrinja, Birča i Romanije.

Na sastanku je razgovarano o inicijativi za određivanje optimalne trase auto-puta Sarajevo-Beograd.

Obzirom da se izgradnja infrastrukture nalazi u nadležnosti entiteta, jednoglasno je zaklјučeno da se Vladi Republike Srpske i Vladi Republike Srbije uputi stav o ovom pitanju i zaklјučak sa sastanka.

Zaklјučak sa sastanka prenosimo u cijelosti:

Poštovani,

Mi dole potpisani osjećamo obavezu i potrebu, obzirom na funkcije koje obavlјamo i poslove koje radimo, da se na adekvatan način uklјučimo i damo svoj doprinos, po pitanju određivanja  optimalne trase auto-puta Sarajevo-Beograd.

Svakako da će stručne analize biti prioritetne, po pitanju trase, ali je i neophodno, radi nacionalnih i drugih interesa naroda, s jedne i druge strane Drine, uzeti u obzir i druge bitne činjenice. Naš stav i mišlјenje je da treba analizirati dvije moguće trase.

I – Sarajevo-Sokolac-Zvornik-Ruma-Beograd (cca 300 kilometara)

II – Sarajevo-Sokolac-Ustiprača-Višegrad-Beograd (cca 360 kilometara).

Obje ove trase imaju zajednički dio Sarajevo-Sokolac a dalјe i jedna i druga, sa približno istom kilometražom, (cca 90 kilometara),  u cjelosti prolaze kroz Republiku Srpsku.

Dajemo nekoliko bitnih razloga zašto varijanta I ima apsolutni prioritet:

  1. Povezuje Romanijsko-Birčansku regiju, koja čini centralni dio Podrinja, prolazeći,  od Sokolca pa na dalјe, kroz osam opština: Han-Pijesak, Vlasenica, Šekovići, Milići, Bratunac, Srebrenica, Zvornik, Osmaci.

Na ovom području, površine cca 2.450 km kvadratnih, što čini 10 % teritorije Republike Srpske, živi oko 140.000 stanovnika, što je približno 12% od ukupnog stanovništva Republike Srpske.

  1. Područje obiluje značajnim prirodnim resursima, posebno rudnim bogatstvom, kao što su: olovo-cinkane i rude boksita, koje čine sto posto tog rudnog bogatstva Republike Srpske, šumsko bogatstvo sa oko 500.000 metara kubnih drvnog etata na godišnjem nivou, značajne hidro potencijale, (Prostornim planom Republike Srpske predviđena je izgradnja većeg broja hidro-centrala na rijeci Drini, kao što su: Grabovica I i II, Polom, Tegare itd.).

Drina čini granicu sa Srbijom u dužini od oko 200 kilometara.

Od 8 mostova na rijeci Drini, 6 je na području regije Birač (Skelani, Bratunac, Zvornik, Karakaj, Karakaj želјeznički most i Šepak). Važno je napomenuti i da su najveće privredne, kulturne, sportske, rodbinske i sve druge veze, koje spajaju dva naroda sa obje strane Drine, na ovom dijelu Republike Srpske i Srbije. Ovaj dio Republike Srpske spada u siromašnije dijelove, najviše je stradao kroz istoriju i ima najveća iselјavanja stanovništva.

  1. Ova trasa je ujedno najkraća, a od cca 300 kilometara, kroz Republiku Srpsku prolazi 140 kilometara, posmatrano od Sarajeva odnosno 90 kilometara posmatrano od Sokolca. Veoma je bitno i jako važno naglasiti odnosno da se ima u vidu da ova trasa dužine cca 287 kilometara, povezuje i Novi Sad kao centar Vojvodine (Sarajevo-Zvornik-Novi Sad – 287 kilometara)

Dionica kroz Srbiju, Karajak-Loznica-Šabac-Rumska raskrsnica, u dužini oc cca 100 kilometara, posebno je značajna za Srbiju jer povezuje Zapadni dio Srbije sa Beogradom, prolazeći kroz opštine Mali Zvornik, Loznica, Bogatić i Šabac.

Ako se ima u vidu da se u Republici Srpskoj, najveći dio auto-puteva gradi u zapadnom dijelu, da Srbija ima izgrađenu, ili gradi auto-putnu mrežu mimo navedenog prostora ova trasa pokrivala bi veoma značajan i bitan dio prostora za Republiku Srpsku i Srbiju.

VARIJANTA I

Ova Varijanta, u izvjesnom smislu pogodna je  i od interesa za Federaciju BiH jer je Kalesija udalјena 25 kilometara a Tuzla 50 kilometara od Karakaja, kao mogućem graničnom prelazu.

VARIJANTA II

Sarajevo-Višegrad-Beograd u dužini cca 360 kilometara i za 60 kilometara je duža od varijante I a veza sa Novim Sadom bila bi oko 440 kilometara ili 153 kilometra duža. Od Sokolca prema Užicu nalaze se svega dva značajna naselјena mjesta Rogatica i Višegrad, oba u Republici Srpskoj, a od granice pa do Užica u dužini od cca 60 kilometara nema ni jedno naselјeno mjesto.

Ne sumnjamo da će i stručne analize pokazati da je varijanta I, u odnosu na varijantu II,  jeftinija kada se tiče izgradnje a da bi bila neuporedivo jeftinija po pitanju održavanja, odnosno isplativija.

S druge strane, u palјanskom SDS-u kažu da brza cesta treba da bude izgrađena preko Pala i da ide trasom Sarajevo – Pale – Prača – Mesići – Višegrad – Užice, jer je to u interesu građana Pala i razvoja turizma na ovim prostorima.

„Trasa autoputa Sarajevo – Beograd treba da ide preko Pala, odnosno od Sarajeva, preko Pala, Prače, Mesića, Ustiprače, Vardišta i dalјe u Srbiju do Beograda. To je strateški interes opštine Pale i Grada Istočno Sarajevo“, rekao je predsjednik palјanskog SDS-a Bojan Ninković i dodao da bi na taj način Pale postale otvorene za promet robe i putnika iz Srbije, Grčke, Bugarske i Makedonije.

„Godnola je naša turistička destinacija bi došla do izražaja, jer bi se povećao broj dnevnih turista. Izgradnja tunela Stambolčić je jedan od preduslova zašto ova trasa treba da ide ovim putem“, kaže Ninković.

On je podsjetio da je 2013. godine potpisano pismo namjere, odnosno izjava tadašnjeg načelnika opštine Pale, načelnika opštine Prača, ministra spolјne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, i ministra komunikacija i transporta BiH, gdje su se svi jednoglasno založili za trasu izgradnje autoputa preko Pala.

Prema riječima Ninkovića mjesna zajednica Podgrab koja je zapostavlјena, bi izgradnjom ove trase došla do izražaja i mogla bi se razviti.

Načelnike opštine Pale Boško Jugović još nema jasan stav o ovom pitanju.

„To pitanje je i u nadležnosti Grada Istočno Sarajevo koje u svom sastavu ima šest opština, i svaka od tih opština treba da iznese svoj interes da bi se izdefinisao konačan stav Grada Istočno Sarajevo“, rekao je Jugović.

On je istakao da je pitanje određivanja trase autoputa Sarajevo-Beograd u nadležnosti Savjeta ministara, nakon čije konačne odluke Pale mogu da izražavaju svoje cilјeve.

„Sigurno je da će Pale dobiti brzu cestu, a to nam je i u interesu jer na taj način vežemo Istok RS i BiH i zapad Srbije. Mi želimo da brza cesta ide preko Pala i Prače, ali mi ćemo podržati i druge opcije preko Zvornika i drugo. Građani Pala moraju biti svjesni da je odluka na Vladama RS i BiH i Srbije, i da je to pitanje mnogo komplikovanije nego što se pretpostavlјa“, izjavio je Jugović.

Izvor: Grad Istočno Sarajevo