IGRA
Tode Nikoletić

Nevidljivim koncima
Igra se neko
I pokreće nam um.
Lutke smo,
A Tvorac je predaleko
I prekratak je drum.
U malom prostoru
Lebdi naš krug
I oduzima nam dah.
Lutke smo,
A konac je suviše dug
I na njemu visi strah.
Na vagi sveta
Predstava teče
Smenjuju se tama i sjaj.
A naše konce
Tvorac seče.
Igri je kraj.