Prvostepeno vijeće Haškog tribunala za zločine u bivšoj Jugoslaviji kaznilo je nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića sa 40 godina zatvora

11287

Karadžić je proglašen krivim za “genocid, likvidacije, ubistva, kažnjavanja, deportaciju, nehumane akte i druge zločine prema nesrpskom stanovništvu” tokom rata u BiH.

Presudu je donijelo Prvostepeno vijeće Tribinala kojim predsjedava južnokorejski sudija O-Gon Kvon, a članovi su sudija Hauard Morison iz Velike Britanije i sudija Melvil Ber iz Trinidada i Tobaga.

——————————————————

TOK SUĐENJA:

15:40 – Vijeće je osudilo Radovana Karadžića na jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora.

15:38 –  Pretresno vijeće smatra da odluka optuženog da se povuče iz javnih ili stranačnih funkcija predstavlja olakšavajuću okolnost.

15:30 – Vijeće je uvjereno da se optuženi saglasio sa dijelom plana za ubistvo zarobljenika pa nije ni intervenisao kako bi zaustavio ubijanje.

15:28 –  Vijeće smatra da je kao predsjednik RS i vrhovni komandant VRS optuženi bio jedina osoba koja je mogla da interveniše kako bi se spriječilo da se zarobljeni u Srebrenici ubiju. On to nije uradio već je naredio da se zarobljeni prebace u Bratunac kako bi bili ubijeni, rekao je sudija.

15:23 – Vijeće napominje da optuženi tvrdi da se nikada u planu zauzimanja Srebrenice nije govorilo u ubijanju.

15:17 – Prema navodima Vijeća, Radovan Karadžić je 9. jula odobrio zauzimanje Srebrenice.

15:10 – Postojao konkretan plan da se iz Srebrenice ukloni stanovništvo, smatra Vijeće.

15.05 – Zaključak je da optuženi ne samo da je imao namjeru da se zatoče pripadnici Ujedinjenih naroda već da se njima i prijeti kako bi se postigao cilj da NATO zaustavi napade.

15:04 – Sudija Kwon sada čita presudu o Srebrenici.

15:02 – Proglašen je krivim za krivično djelo uzimanja talaca.

14:57 – Karadžić snosi odgovornost za ubistvo i protivpravno širenje terora nad civilima u Sarajevu. 

14.55 – Svi civili koji su u to vrijeme živjeli u gradu pretrpjeli su silni strah, velike muke i nikad nisu znali kada će se naći na meti Sarajevsko-romanijskog korpusa.

Optuženi je iznosio argumente da su muslimani gađali svoje civile kako bi izazvali intervenciju međunarodne zajednice, međutim Vijeće je odbacilo takve tvrdnje optuženog.

14.50 –
U zaključku vezano za opštine, optuženi snosi individualnu krivičnu odgovornost za progon, istrebljenje, ubistva, deportaciju i prisilno preseljenje, zaključilo je Vijeće.

14.49 – Svjetski mediji izvještavaju da je počelo izricanje presude Radovanu Karadžiću.

14.46 – Vijeće konstatuje da je, s obzirom na prirodu zajedničkog zla, bilo predvidivo da bi srpske snage mogle počiniti kkrivična djela sa elementima nasilja protiv nesrba tokom i nakon preuzimanja vlasti u opštinama i prisilnog premještanja nesrba.

Dokazi pokazuju da je on bio savršeno svjestan atmosfere zastrašivanja u kojoj su nesrbi bili primorani da odu. Takođe da je bio svjestan masovnog protjerivanja hiljada civila.

Štaviše, znao je da vlada atmosfera nekažnjivosti za zločine protiv nersba, rečeno je.

14.36 – Karadžić snosi krivičnu odgovornost za progon, istrebljenje, ubistva, deportaciju i prisilno preseljenje

U zaključku vezano za opštine, optuženi snosi individualnu krivičnu odgovornost za progon, istrebljenje, ubistva, deportaciju i prisilno preseljenje, zaključilo je Veće.


14.35
– “Karadzic je znao za zločine protiv nesrba, nije poduzimao ništa da ih spreči, a međunarodnoj zajednici davao je lažne informacije.”

Veće je konstatovalo da su stvaranjem paralelnih političkih i državnih struktura bosanskih Srba, proterivanja nesrba bila pažljivo koordinirana i da su rukovodstvo i optuženi njima upravljali, smatra Veće Haškog suda.

“Veće konstatuje da je optuženi mogao predvideti progon, ubistva nesrba.”

Izvor: Bijeljina info